Nyheder

Skrappere affaldssortering i 2005

Fra næste år skal danskerne lære nye måder at sortere husholdningsaffaldet på, skriver Politiken.

Ligesom man i dag sorterer aviser, pap og glas fra, skal emballage af plastic og metal ud af det almindelige affald, skrottes for sig og genanvendes. Og reglerne skal følges, ligesom man i dag ikke smider farligt affald ud.

Det betyder at remouladebøtter, der er svære at rengøre, skal smides til rest-affald, mens ketchupflasken gerne må genanvendes. Danmark har lovet at gen-anvende 22,5 pct. plasticaffald i 2008.