Nyheder

Politikere oprørte over Cuba-fange

Den danske statsborger Slimane Hadj Abderrahmane, som blev taget til fange i Afghanistan og sad to år på USAs base på Cuba, indtil den danske rege-ring fik ham ud, ryster politikerne.

I NYHEDERNE søndag erklærede han stats-ministeren og andre ministre for legi-time angrebsmål, fordi de besluttede at invadere et islamisk land.

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, mener at udtalelsen tangerer landsforræderi, mens De Radikales Elisabeth Arnold kon-staterer at manden er religiøs fanati-ker, og "fanatikere skal man passe på".

"Der er ingen tvivl om, at det er oplysninger, man er nødt til at tage meget alvorligt," siger Elisabeth Arnold, retsordfører for De Radikale.

Slimane Hadj Abderrahmane sagde bl.a., at:

"Hvis en nations krigere bekriger muslimerne, og spørgsmålet er, om lederen af den nation er et legitimt mål, så siger jeg ja.

Det er en konsekvens af den beslutning, at de har invaderet eller været med til at invadere et islamisk land," sagde han med henvisning til det danske engagement i Irak.

Dansk Folkepartis næstformand og retsordfører Peter Skaarup tager afstand fra udtalelserne, som han kalder "problematiske".

Nu vil han have undersøgt, om Slimane Hadj Abderrahmane kan straffes for landsforræderi:

"Jeg synes at Justitsministeriet må undersøgen sagen, og om udtalelserne er over kanten af det, som man kan tillade sig," siger Peter Skaarup.

Formanden for Folketingets Retsudvalg, SF'eren Anne Baastrup er rasende:

"Det er helt uacceptabelt. Vi har nogle demokratisk valgte folk. Jeg kan godt være utilfreds med statsministeren, men der er ikke nogen der skal komme med bare antydninger af, at hans liv er i fare, eller at danske soldater skal slås ihjel," siger Anne Baastrup.

Hun anerkender Slimane Hadj Abderrahmanes ret til at udtale sig, som han gør, og han vil næppe kunne straffes, erkender hun.

Krigen mod Irak var efter Anne Baastrups mening ulovlig.

"Det er Danmarks deltagelse også, men det får ikke mig til at acceptere, at der sidder en dansk statsborger og kommer med den slags angreb på danske ministre," siger formanden for Folketingets Retsudvalg.

Hun håber på en offentlig debat, så Slimane Hadj Abderrahmane kan forstå, at "sådan spiller klaveret ikke".

Desuden ærgrer hun sig over udtalelserne, som hun mener kan bidrage til at ødelægge integrationen.