Nyheder

Stadig giftudslip fra Cheminova

Fortidens synder har igen indhentet kemikaliefabrikken Cheminova på Harboøre Tange, skriver Information.

Nye målinger viser, at parathion - en af de mest giftige og i dag forbudte insektgifte - siver ud ved høfde 42 i doser, som ingen kan kontrollere.

På en 14 km strækning syd for høfde 42 og ind i Nissum Bredning er der risiko for både akut giftvirkning og kronisk påvirkning af økosystemet, fremgår det af en rapport til politikerne i Ring-købing Amtsråd. Parathion optages gen-nem huden, og der overvejes badeforbud.