Nyheder

Sigøjnernes stemme i Europa-Parlamentet

Romaerne får for første gang en repræsentant i Europa-Parlamentet. Hun tilhører Ungarns 450.000 sigøjnere og bliver talerør for Europas over 12 millioner romaer.

Livia Jaroka hedder hun. Er 30 år, uddannet antropolog og har arbejdet som oplæser på radioen i Ungarn.

Ved det nylige valg til Europa-Parlamentet fik Livia Jaroka en ny titel: MEP. Hun er valgt for Fidesz, Ungarns moderate højreorienterede parti. Partiet erobrede halvdelen af Ungarns 24 pladser i det ny Parlament.

Livia Jaroka, en af de nyvalgte 732 MEP-er, har ført sin valgkamp med dette mål:

"Jeg vil sætte de problemer, som vi sigøjnere har i ikke blot Ungarn, men hele Centraleuropa på den politiske dagsorden i Europa."

Jaroka siger, at arbejdsløshed er det største problem for sigøjnerne, men at det også haster med at skaffe uddannelsesmuligheder og bedre boliger.

Sigøjnerne diskrimineres

I Ungarn skønnes der at være 770 skoler udelukkende med sigøjnere, og Livia Jaroka beskylder regeringen i Budapest for distrimination - blandt andet ved at udsulte skolerne med bevillinger.

Landets social-liberale regering har for nylig vedtaget at integrere sigøjner-skolerne i det normale skolesystem. Det kan dog først ske fra 2007.

Sigøjnerne - også kaldt Romaer - menes i Europa at udgøre godt 12 millioner. Det svarer til tre procent af EUs samlede befolkning på 450 millioner.

Den 30-årige Livia Jaroka bliver deres første talerør i Bruxelles og Strasbourg. Hun har to universitets-uddannelser bag sig og er for tiden ved at skrive doktordisputats ved Londons Universitet.

Uroligheder i Slovakiet

Sideløbende har hun arbejdet som oplæser ved radioen og privat haft tid til at stifte familie.

Livia Jaroka tilhører gruppen af næsten 500.000 sigøjnere i Ungarn - det største mindretal blandt landets ti millioner indbyggere.

Sigøjnernes dårlige forhold førte i foråret til social uro i Slovakiet - et andet EU-medlem. Her blev der indsat 20.000 politifolk og soldater for at standse sigøjnernes hærgen og plyndringer af butikker. Protesterne skyldtes regeringens nedskæringer af sociale ydelser.

Hurtig hjælp er påkrævet

Verdensbanken chef, James Wolfensohn, kom i fjor sigøjnernes til undsætning. Han sagde, at sigøjerne er blevet diskrimineret i århundreder og at deres fattigdom i Europa skal bekæmpes i et hurtigt og nært samarbejde mellem nationale regeringer og internationale organisationer.

Fremover bliver det Livia Jaroka, der fra sin plads i Europa-Parlamentet skal tale dunder for at skaffe denne hjælp til de godt 12 millioner sigøjnere i Europa.