Nyheder

Frit valg deler små i A- og B-hold

Det frie valg af daginstitution deler børn i A- og B-hold, og pædagoger frygter nu at et forslag om private børnehaver vil forstærke tendensen.

  • Det er en analyse fra Arbejderbevægel-sens Erhvervsråd, der viser, at frit valg sammen med øget opsplitning af samfundet fører til A- og B-børnehaver.
  • Allerede nu er der eksempler på insti-tutioner med velfungerende akademiker-børn og andre med børn fra socialt svage hjem, skriver LOs Ugebrevet A4.
  • "De ressourcestærke er bedre til at udnytte valgmuligheder", siger Bente Jensen, forsker ved DPU, til ugebrevet.

"De ressourcesvage [tager] i højere grad ... den anviste institutionsplads," forklarer hun.

Hun frygter at man nu på daginstitutionsområdet vil se en forstærket social opdeling, som det sker på privatskoleområdet.

Også de pædagogiske fagforeninger PMF og BUPL advarer mod udviklingen, der efter deres mening kan føre til discountpasning på den ene side og elitebørnehaver på den anden.