Nyheder

Dræn får lov at blive ved kirke

Fredningsmyndighederne besluttede i dag at forlænge et omdiskuteret forsøg på at forhindre Vesterhavets bølger i at æde sig ind på Mårup Kirke.

Opfinder Poul Jakobsens drænrør på stranden neden for skrænten ved kirken har nu stået i tre år - og det er sta-dig omdiskuteret, om de faktisk forhin-drer, at sandet bliver vasket væk.

Imod kystinspektoratets anbefaling gav fredningsmyndighederne imidlertid i dag tilladelse til at forlænge forsøget i yderligere tre år.