Nyheder

Rigsrevision tjekker miljøminister

Miljøminister Hans Christian Scmidt (V) har igen bragt sig i søgelyset. Rigsrevisionen vil undersøge, om minis-teriet har betalt for meget for det sønderjyske naturområde "Magister-krogen".

Ifølge kritikere købte staten arealet af Sønderjyllands Amt til en alt for høj pris.

Skov- og Naturstyrelsen havde endvi-dere indstillet, at man ikke var inte-resseret i at købe området.