Nyheder

Boneloc-patient får erstatning

For første gang har en patient fået tilkendt erstatning for tort. Hun får nu 10.000 kr. fordi hun i 1995 fik opereret sin hofte med knoglecementen Boneloc, der senere smuldrede.

Advokat Bjarke Madsen kalder afgørel-sen for et gennembrud.

"Jeg er overbevist om, at der i afgørelsen er lagt vægt på, at hun deltog i et forsøg uden at være blevet informeret," siger han.

70 journaler manglede patientens samtykke til at medvirke i forsøg.