Nyheder

Utilfredse med fagforbunds råd

Advokaterne er utilfredse med den måde flere fagforbunds rådgivning af medlem-mer, der er kommet i klemme.

Blandt andre SiD, HK og Teknisk Lands-forbund fortæller medlemmer, at søger de juridisk bistand uden for fagforbun-det, "så står vi af", som faglig sek-retær Kurt Hansen, HK, siger det til Fyens og Nordjyske Stiftstidende.

"Det er urimeligt, at man skal tabe en ret ... bare ved at tale med en anden. Det er en form for stavnsbånd," mener Sys Rovsing Koch, formand for Advokatrådet.

Fagforeningen kan være en udmærket rådgiver, men man kan som princip ikke bare "stoppe en bestemt advokat i halsen på en klient, som har brug for bistand", mener hun.

Advokat Britta Bunk, Erstatningsadvokaterne i Århus, fortæller, at man her overtager temmeligt mange sager fra fagforeningerne, fordi klienter oplever, at der ikke sker noget.

Et alvorligt problemer er, mener hun, at der går for lang tid med at fagforeningernes sagsbehandlere håndterer sagen, før en advokat får overdraget sagen. Det kan betyde tab af beviser eller overskridelse af frister - især i store sager, forklarer hun.

"Vi ser for mange fejl og utilstrækkeligt arbejde, men vi ser også, at fagforeninger gør det okay især i de små sager", siger hun.