Nyheder

Ukendt at miljøpenge kunne søges

Miljøministeriet oplyste aldrig om mu-ligheden for at søge penge fra den vel-færdspulje, som miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) beskyldes for at have delt ud af til tidligere kolleger og politiske venner.

I Folketingets spørgetid kunne Schmidt ikke henvise til et eneste sted, hvor det har været oplyst, at der var mulig-hed for at søge penge fra puljen. Der-med vidste offentligheden heller ikke, at pengene overhovedet kunne søges.

Ministeren har forsvaret tildelingen med, at den var sagligt begrundet.