Nyheder

Østdanmark lammet af strømsvigt

Millioner af mennesker over hele Sjæl-land, Bornholm, Lolland-Falster og det sydlige Sverige blev kl. 12.30 ramt af et omfattende strømsvigt.

I København gik trafiklys ud, telefon-nettet blev overbelastet, og DSBs tog og Københavns Metro gik i stå. Øre-sundsbroen blev lukket, og flytrafik-ken i København indstillet.

Strømsvigtet opstod i Sydsverige ved a-kraftværket i Oskarshamn. Værket kunne af endnu ukendte årsager ikke komme af med sin produktion til en sydgående hovedledning.

Også kernekraftværkerne Ringhals 2 og 3 på den svenske østkyst måtte standse produktionen.

Enkelte fik problemer

Brandfolk havde travlt med at redde folk ud af standsede elevatorer, ligesom patienter med svær astma fik problemer, fordi de er koblet til iltmaskiner i hjemmet.

I Ballerup opfordrede kommunen folk til at spare på vandet, da der klokken 15 kun var vand tilbage til tre timers forbrug.

Strømsvigtet har så vidt vides ikke givet vanskeligheder på hospitalerne i hovedstadsområdet. Alle sygehuse har nødgeneratorer.

På Holbæk Sygehus svigtede en nødgenerator imidlertid. Den kom først op at køre efter en time. Den svigtende nødprocedure fik ikke konsekvenser for igangværende operationer.

I tunnelen under Storebælt standsede to tog, men efter ti minutter kunne de fortsætte ud af rørerne med strøm fra Fyn.

Banker og museer lukkede af sikkerhedshensyn. Hele eftermiddagen patruljerede politiet for at undgå plyndringer og indbrud, men dagen forløb fredeligt.

Hensynsfulde trafikanter

Også trafikken blev afviklet roligt, selv om mange valgte at tage tidligt hjem fra arbejde, hvilket gav mere trafik på gader og veje end normalt.

Ordensbetjente i stort tal dirigerede trafikken manuelt. Kun enkelte trafikuheld er blevet indrapporteret til politiet.

Få fly kom i luften fra Københavns Lufthavn i Kastrup, men mange passagerer måtte vente på at komme afsted, fordi de fleste fly blev omdirigeret. Kun de mest presserende landinger blev gennemført.

Trafik og telenet stadig berørt

Togtrafikken er forsat meget berørt. Alle tog over Storebælt standser i Odense, og DSB er ved at finde ekstra busser til passagerne, oplyser TV 2/NYHEDERNE.

Også i Københavns Lufthavn er der fortsat mange strandede passagerer.

Telefonnettet har dagen igennem været under hård belastning, og er det fortsat. Politiet opfordrer til at lade være med at ringe, når det ikke er nødvendigt.

Alarm 112 kører som det skal.

Nedbrud varede tre timer

Midt på eftermiddagen var produktionen genetableret, og 14.45 meddelte Svenska Kräftnet, at el-produktionen var i gang igen. Den vurderes at være normal igen ud på aftenen.

De første danske kunder fik strømmen igen kort før klokken 14, mens andre måtte vente til sidst på eftermiddagen, oplyser TV 2/NYHEDERNE.

Todelt dansk elnet

Elkraft distribuerer strømmen fra Sverige på Sjælland, Bornholm, Lolland og Falster.

Jylland og Fyn, der ikke var berørt af nedbruddet, får strøm fra Eltra, der er koblet på et europæisk netværk.

Eltra har ikke mulighed for at sende nødstrøm over Storebælt. Ligesom Elkraft heller ikke kan komme Jylland og Fyn til hjælp under et eventuelt nedbrud her.

Årsagen er, at de to systemer er så forskellige, at de ikke kan udveksle el.