Overvejer forbud mod Roundup

Miljøstyrelsen er parat til at gribe ind for at beskytte drikkevandet mod glyphosat, der er aktivstof i sprøjtegiften Roundup.

Styrelsen vil have forbudt brugen af stoffet pĂĄ markerne om efterĂĄret, hvor udvaskningen af stoffet er stor pĂĄ grund af regnskyl.

Roundup er det mest anvendte ukrudtsmiddel i dansk landbrug, og glyphosat er blevet fundet i drænvand. Indgrebet skal forhindre, at stoffet breder sig til drikkevandet.

Farligst pĂĄ lerjord

Glyphosat er ikke fundet i det dybereliggende grundvand, der bruges til drikkevand. Miljøstyrelsen vurderer imidlertid, at det ikke kan udelukkes, at stoffet transporteres via sprækker i lerjord til de dybereliggende grundvandsmagasiner.

Et forbud mod at sprøjte med Roundup efter den 15. september skal kun gælde på lerjorder. På sandjorder, i private haver, samt på græsmarker og permanente brakmarker, der inddrages i sædskiftet, vurderer styrelsen ikke, at der er problemer med udvaskning. Også produktionen af juletræer og pyntegrønt holdes udenfor, indtil området er undersøgt nærmere.

Samtidig med indgrebet mod glyphosat har miljøminister Hans Christian Schmidt (V) taget skridt til at få forbudt sprøjtegiften metribuzin, der især bruges i kartoffelproduktionen. Det sker, efter at to af stoffets nedbrydningsprodukter er fundet i grundvandet i koncentrationer, der overstiger grænseværdien.