Dansk satellit: polvending nær

Jordens magnetiske poler er tilsyneladende ved at bytte plads. Det kan læses af epokegørende målinger fra den danske satellit 'Ørsted'.

Ifølge en forsideartikel i det internationale tidsskrift 'Nature' viser satellittens måleresultater, at den magnetiske nordpol bevæger sig omkring 50 km. om året. I løbet af 20 år vil den magnetiske pol kunne være nået om på den anden side af den geografiske nordpol. Det kan medføre ekstra nordlys og kraftige rumstorme med påvirkning af elektriske anlæg i Danmark.