Dansk rumforskning tager nyt skridt med Ørsted 2

Ørsted-Satellitten fik allerede i november 2000 følge i rummet: Instrumentpakken Ørsted 2

Dansk rumforskning har taget et nyt, vigtigt skridt fremad: Kl. 19.24 dansk tid opsendtes Ørsted 2 fra Vandenberg Air Force Base i Californien.

Alt forløb perfekt, da den store Delta II-raket med bl.a. Ørsted 2 ombord lettede.

Endnu ved forskerne ikke med sikkerhed, om alle systemer omkring Ørsted 2 virker. "Instrumenterne tændes først om ca. tre uger," fortæller Per Thomsen, der leder det Danske Små-satellitprogram. "En opsendelse er en temmelig hårdhændet behandling af elektronikken," forklarer han.

"Men satellitten blev frigjort helt perfekt," fortæller Per Thomsen til TV 2/NYHEDERNE INTERAKTIV. Han oplyser også, at solpanelerne har foldet sig ud, som de skal, og satellitten er kun 400 meter fra sin planlagte bane. Dermed skulle der være håb om, at systemerne meget snart kan komme i funktion og satellittens kurs stabiliseres.

Forsinket opsendelse

Ørsted 2 skulle have været afsted lørdag. Men snavs på rakettens næse-kappe og vrøvl med Delta-rakettens centrale computer førte til en udsættelse.

"Det er nervepirrende at vente på en raketopsendelse," sagde direktør Eigil Friis-Christensen, Dansk Rumforskningsinstitut, forud for opsendelsen. Han har prøvet at vente før. Da Ørsted-satellitten blev sendt op den 23. februar 1999 skete det først efter flere udsættelser.

"Alt det, vi har arbejdet hårdt med igennem mange år, kan gå galt. Vi må derfor håbe, at ikke igen skal igennem en masse udsættelser," sagde Friis-Christensen forud.

Ikke en selvstændig satellit

Ørsted 2 er i modsætning til Ørsted ikke en selvstændig satellit. 2eren er en instrumentpakke, som er en videreudvikling af de berømmede videnskabelige instrumenter i Ørsted-satellitten.

Instrumenterne er monteret i en bom på den argentinske byggede SAC-C satellit. Fra denne bom vil Ørsted 2-pakken fortsætte og overlappe Ørsted-satellittens målinger.

De enkelte dele

I Ørsted 2-pakken er der et magnetometer, der måler styrken og retningen af jordens magnetfelt, endnu et magnetometer, der udelukkende måler magnetfeltets styrke, og endelig et kamera, der fastlægger satelittens og dermed instrumenternes nøjagtige position i verdensrummet.

Ydermere er der i Ørsted 2-pakken en computer, en strømforsyning og en bom.

Bommen er vigtig, for den skaber den nødvendige afstand mellem instrumentpakke og satellit. Ellers ville satellitten forstyrre de nøjagtige instrumenters målinger.

Det virker

Selve instrumentpakken er bygget af en af Danmarks førende, højteknologiske virksomheder, TERMA Elektronik. Og medarbejdere fra både Dansk Rumforskningsinstitut og TERMA Elektronik var i Argentina for at montere bommen og instrumenterne i SAC-C-satellitten i 1999. Da den 475 kg. tunge SAC-C blev flyttet til Vandenberg i Californien foretog det danske hold en endelig test af instrumenterne.

Og den danske måde at gøre tingene på virker.

"Vi har haft mulighed for at prøve vores managementkoncept fra Ørsted af i en international målestok. Herved har vi fået bekræftet, at den projektmodel, som vi har fundet effektiv for et lille satellitprogram, også er effektiv, når vi sammenligner os med andre udenlandske organisationer." Det siger marketingchef Jens Guldberg, TERMA Elektronik.

Et netværk

Den ny Ørsted 2-pakke skal indgå i et netværk af satellitobservationer af Jordens magnetfelt.

Først og fremmest skal Ørsted 2 udvide og støtte Ørsteds observationer. Men også den tyske Champ-satellit, der blev sendt i kredsløb den 15. juli i år, har fået en kopi af Ørsteds instrumenter. Sammen vil de tre satellitter, Ørsted, SAC-C med Ørsted 2 og Champ, indgå i et samarbejde, der kan foretage en vigtig opmåling af de forskellige kilder til jordens magnetfelt.

Solplet-periode

Det er kun ved at have flere satellitter, man er i stand til at finde ud af, om en ændring i Jordens magnetfelt er en forstyrrelse af generel og kortvarig karakter - eller om den er lokal og permanent. Med de tre satellitter får Ørsted-målingerne derfor endnu større betydning: Nu kan en måling analyseres i sammenhæng med målinger foretaget samtidig andre steder i magnetfeltet.

Dertil kommer så det internationale ønske om af have uafbrudte målinger af Jordens magnetfelt i 10 år for på den måde at bestemme, hvorledes solpletcyklussen på 11 år påvirker Jorden.

"Sagen er at, at Jordens magnetfelt er et komplekst 'kaos' med bidrag fra det flydende indre i Jorden, Jordens kappe og det hele modificeres så af ioniserede partikler fra Solen," fortæller Per Thomsen, leder af det Danske Små-satellitprogram, til TV 2/NYHEDERNE INTERAKTIV

"For at forstå de indre kilder til Jordens magnetfelt, må man lave målinger over flere år for at udskille de forstyrrende bidrag fra solaktiviteten," siger seniorforsker Nils Olsen. "Det kan man bl.a. gøre ved at finde 'pauserne' i solpletperioden og sammenligne med perioder med høj solpletaktivitet."

Her kommer Ørsted 2 til at levere et vigtigt bidrag.