Officielt: Nu er Pia Kjærsgaard valgt til formand for Folketinget

Folketinget er netop nu i gang med sit andet møde siden valget og har netop valgt Pia Kjærsgaard som tingets nye formand. 

Stifteren og den tidligere formand for Dansk Folkeparti blev valgt med 87 stemmer for, 16 stemmer imod og 8 hverken for eller imod. Det var Enhedslisten, der begærede afstemning om formandsvalget. 

Enhedslisten og Alterrnativet stemte imod, mens SF og Radikale Venstre undlod at stemme. Tidligere havde SF og Enhedslisten meddelt, at de ikke kunne støtte Pia Kjærsgaard. 

- Vi har valgt at stemme imod, idet vi ikke ser Pia Kjærsgård besidder de kompetencer, der kræves for at være formand. Vi synes, at formanden skal være en samlende kraft, der bygger bro over forskelle. Vi mener derfor ikke, at hun er oplagt til formandsposten, hvorfor vi stemte nej, lyder det fra Alternativets politiske ordfører Rasmus Nordqvist. 

Pia Kjærsgaard bliver den første kvindelige formand for Folketinget, men dog den anden kvindelige parlamentsformand i Danmark. Socialdemokraten Ingeborg Hansen blev nemlig i 1950 valgt til formand for Landstinget. Det er i øvrigt første gang siden 1989, at formandsposten går til et andet parti end Venstre og Socialdemokraterne. 

Som formand for Folketinget kommer Pia Kjærsgaard til at stå i spidsen for præsidiet, der foruden formanden tæller fire næstformænd. Dermed er Folketingets fem største partier repræsenteret i ledelsen, som får assistance af fem tingssekretærer fra samme partier. Pia Kjærsgaard har været en af de fem næstformænd siden 2. oktober 2012.

Posten som formand for Folketinget regnes for at være den fineste, man kan vælges til i det danske samfund – og den honoreres også som sådan. Vederlaget til formanden svarer til statsministerens, og formanden får derudover en bil samt en lejlighed på Christiansborg stillet til sin rådighed. Der er tradition for, at formanden vælges uden modkandidater, men i 1998 opnåede Birte Weiss (S) og Ivar Hansen (V) lige mange stemmer, og der måtte derfor en lodtrækning til. Her trak Ivar Hansen sit eget navn. 

Pia Kjærsgaard overtager formandsposten efter Mogens Lykketoft (S), der har været formand siden folketingsvalget i 2011.

Folketingets formænd siden 1933

Mogens Lykketoft (S) 2011 -
Thor Pedersen (V) 2007 - 2011
Christian Mejdahl (V) 2003 - 2007 
Ivar Hansen (V) 1998 - 2003 
Erling Olsen (S) 1994 - 1998
Henning Rasmussen (S) 1993 - 1994 
H.P. Clausen (K) 1989 - 1993 
Erik Ninn-Hansen (K) 10. januar 1989 - 3. oktober 1989 
Svend Jakobsen (S) 1981 - 1989 
K.B. Andersen (S) 1978 - 1981 
Karl Skytte (R) 1968 - 1978 
Julius Bomholt (S) 1964 - 1968 
Gustav Pedersen (S) 1950 - 1964 
Julius Bomholt (S) 1945 - 1950 
Hans Rasmussen (S) 1933 - 1945

Kilde: Folketinget