Danske jægersoldater overværede overgreb på fange

Danske soldater har indberettet en episode fra Irak, hvor en tilfangetagen blev udsat for overgreb.

Under en fremrykning mod IS-styrker i Irak under højt trusselsniveau, og hvor der stadig kunne være fjender i nærheden, har en gruppe danske jægersoldater overværet, at en tilfangetagen blev udsat for fysisk vold af irakiske styrker. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

Soldaterne indberettede episoden, som de skulle.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen forklarer til TV 2:

- De danske specialoperationsstyrker overværede en episode, hvor en iraker eller en ISIL-kriger blev slæbt igennem et område, blev sparket og så videre.

Menige soldater stod bag

Ifølge Forsvaret blev overgrebet bevidnet af en gruppe soldater fra Jægerkorpset, der benævnes TF-61, og som træner og støtter den irakiske Ali Al-Furat-brigade, som er en sunni-millits. Overgrebet blev angiveligt begået af menige soldater fra den irakiske hær.

De danske styrker følte ikke, at de kunne stoppe det

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

Forsvaret forklarer i pressemeddelelsen:

- De danske soldater observerede, at en tilfangetagen ISIL-kriger blev ført gennem byen af en gruppe menige soldater fra den irakiske hær. Han blev i den forbindelse tildelt stenkast, skaller, stød og slag med gevær.

I et interview med TV 2 forklarer forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at der ikke var tale om tortur.
I et interview med TV 2 forklarer forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at der ikke var tale om tortur. Foto: TV 2

Afviser tortur

Til TV 2s spørgsmål, om der var tale om tortur, svarer forsvarsministeren:

- Nej, det var en transport… Og det har de så indberettet, som de skal. Der er jo meldepligt.

Ifølge Forsvaret var det ikke muligt for de danske soldater at standse overgrebene eller gribe ind af hensyn til operationen, deres egen og de irakiske styrkers sikkerhed.

- De danske styrker følte ikke, at de kunne stoppe det, sådan som stemningen var, og man kunne ikke finde en overordnet, som man kunne rette henvendelse til, og som kunne stoppe, det der skete, siger Claus Hjort Frederiksen.

- Helt uacceptabelt

Forsvarsministeren understreger, at den type håndtering af fanger ikke må finde sted:

- Det er da helt uacceptabelt, og det bruger vi rigtig mange kræfter på at forklare irakerne.

Og han fortsætter:

- Krigens love skal overholdes.

Udlevering til tortur spøger

Det er ikke første gang, at emnet tortur dukker op i forbindelse med den danske militærindsats i Irak.

Den dag i dag er det således stadig uklart, hvad der skete med de fanger, som danske soldater overleverede til de irakiske myndigheder under Irak-krigen.

Over 300 fanger blev udleveret, og selvom Danskerne skulle registrere fangerne og føre tilsyn med dem i de irakiske fængsler, skete det kun i begrænset omfang. Det skrev Politiken i 2015.

Tortur af krigsfanger kom især i søgelyset, da det kom frem, at amerikanske soldater havde torturereret irakiske krigsfanger i Abu Ghraib-fængslet under Irak-krigen.
Tortur af krigsfanger kom især i søgelyset, da det kom frem, at amerikanske soldater havde torturereret irakiske krigsfanger i Abu Ghraib-fængslet under Irak-krigen. Foto: STAN HONDA / Scanpix Denmark

Ifølge de internationale konventioner var og er Danmark ansvarlig for, hvad der er sket med de over 300 irakere. Forsvaret kender kun skæbnen for 76 af de udleverede fanger.

Fangeudleveringen har især været udsat for kritik, fordi de irakiske myndigheder indførte dødsstraf for mindre forbrydelser og blev beskyldt for at torturere fanger.

Undersøgelser blev nedlagt

Udredningen af, hvad der præcis skete i Irak, har også været genstand for en række politiske initiativer og annulleringer af initiativer.

I 2010 nedsatte den daværende VK-regering under Lars Løkke Rasmussen (V) således Taskforce Irak, der skulle sikre, at sagen blev afdækket fuldstændigt.

Men taskforcen blev nedlagt da S-R-SF regeringen under Helle Thorning-Schmidt (Soc.dem.) nedsatte en ny arbejdsgruppe kaldet Irak- og Afghanistankommissionen.

Den blev imidlertid lukket efter det seneste Folketingsvalg, da de borgerlige igen overtog regeringsmagten. Begrundelsen var, at håndteringen af fanger allerede var tilstrækketligt belyst.

Database "tabtgået"

Kort efter kunne Politiken imidlertid afdække, at langt fra alt er kommet frem.

”Et antal centrale dokumenter – herunder den såkaldte ’militærpoliti-fangedatabase’ (elektronisk udgave) vedrørende tilbageholdte – er konstateret tabtgået)”, skriver forsvarets egen undersøgelsesgruppe, Taskforce Irak i et notat ifølge en aktindsigt, som Politiken fik indsigt i i 2015.

Kunne ikke udelukke mishandling

I august 2015 spurgte TV 2 den daværende forsvarsminister Carl Holst (V), om han kunne udelukke, at nogle af de irakere, som danske soldater har overgivet til irakiske myndigheder var blevet mishandlet.

- Nej, det kan jeg ikke, lød svaret.

Kan du sige, om nogle af dem er blevet henrettet?

- Det er der mig bekendt ikke nogen, der kan sige. Jeg kan sige, at i dag er jeg 100 procent tryg ved, hvordan Forsvaret håndterer det i dag.

Efter Irak-krigen har det danske forsvar ændret procedurerne for håndtering af fanger, hvilket oplysningerne om indberetningen fra TF-61 altså umiddelbart bekræfter.