Pingviner i nød på Sydpolen - 36.000 fugle fik to unger i alt

16x9
En pingvin ser til en af de døde kyllinger. Foto: Y. Ropert-Couder / CNRS/ IPEV

Usædvanligt store mængder is på havet betyder, at tusindvis af unger er døde af sult.

En koloni på cirka 36.000 pingviner på Antarktis har haft en katastrofal ynglesæson i år.

Det er, som hvis Quentin Tarantino havde instrueret Happy Feet.

Rod Downie, Verdensnaturfonden, WWF

Flokken på i alt 18.000 ynglende par fik kun to levende unger - resten er døde af sult, udmattelse og kulde, oplyser franske forskere.

Det er forskere på Dumont D’Urville-forskningstationen, der ligger ved siden af kolonien af adeliepingviner i det østlige Antarktis, som har registreret massedødsfaldet.

Det har fået Verdensnaturfonden WWF til at slå alarm.

- Adeliepingvinen er en af de mest hårdføre og forunderlige dyr på vores planet. Denne frygtelige hændelse står i klar modsætning til det billede, de fleste mennesker har af pingviner. Det er, som hvis Quentin Tarantino havde instrueret Happy Feet. Der er døde pingvinkyllinger spredt ud over standen i Adelie Land, siger Rod Downie fra Verdensnaturfondens polarprogram i en meddelelse.

Pingvinernes unger døde af sult og udmattelse tidligere på året, fordi de voksne fugle var nødt til at bevæge sig mange kilometer hver dag for at få mad.

De voksne pingviner har ikke kunnet skaffe føde til ungerne.
De voksne pingviner har ikke kunnet skaffe føde til ungerne. Foto: Y. Ropert-Couder / CNRS/ IPEV

Årsagen til, at pingvinerne måtte gå så langt, er usædvanligt store mængder is på havet i sensommeren.

50 år uden lignende hændelser

Isen har gjort det meget vanskeligt for de voksne pingviner at nå frem til det åbne hav, hvor de finder deres føde, oplyser Verdensnaturfonden.

Det er anden gang på bare fire år, at pingvinkolonien oplever massedødsfald blandt ungerne - men i de 50 år, der er gået forud, har der ikke været lignende hændelser.

Adelie Land ligger i den østlige del af Antarktis.
Adelie Land ligger i den østlige del af Antarktis. Foto: TV 2
Forskningsstationen Dumont D’Urville ligger tæt på pingvinernes yngleplads.
Forskningsstationen Dumont D’Urville ligger tæt på pingvinernes yngleplads. Foto: Wikimedia Commons

Sidste gang - i 2013 - døde samtlige unger i kolonien på grund af megen havis, regnvejr og efterfølgende frost. De unge fugle blev simpelthen gennemblødt af regn og frøs derefter ihjel.

Dengang blev der optalt 20.196 ynglende par i kolonien.

Hændelsen blev beskrevet af den franske pingvinforsker Yan Ropert-Coudert, som er leder af pingvinprogrammet på Dumont D’Urville-forskningstationen. Han udgav en videnskabelig artikel om hændelsen to år senere.

De døde fugle ligger spredt i området.
De døde fugle ligger spredt i området. Foto: Y. Ropert-Couder / CNRS/ IPEV

Yan Ropert-Coudert oplyser, at pingvinkolonien også er blevet hårdt ramt af en hændelse i 2010, hvor et isbjerg på størrelse med Luxembourg knækkede af en gletscher i området. 

Lavere saltindhold i havet

Sammenhængen mellem klimaforandringer og udbredelsen af hav-is omkring Antarktis er endnu lidt af en gåde for forskerne, men den øgede mængde is kan skyldes, at havets indhold af salt er faldet på grund af fersk smeltevand fra Antarktis.

Ferskvand fryser hurtigere end saltvand, og det kan sammen med ændrede vind- og strømforhold måske forklare, hvorfor mængden af is er øget.

En voksen pingvin med en død unge.
En voksen pingvin med en død unge. Foto: Y. Ropert-Couder / CNRS/ IPEV
Områdets fugle æder de døde kyllinger.
Områdets fugle æder de døde kyllinger. Foto: Y. Ropert-Couder / CNRS/ IPEV

- I øjeblikket er mængden af hav-is i vækst, og det er et problem for denne art, fordi det skubber det område, hvor fuglene finder deres føde - iskanten - længere væk fra det sted, hvor æggene udklækkes, siger Yan Ropert-Coudert til den britiske avis The Guardian.

Adeliepingvinen er ikke som sådan en truet dyreart. Alligevel opfordrer Verdensnaturfonden til, at der oprettes et område i havet i det østlige Antarktis, hvor der lægges restriktioner på fiskeriet.

Det vil ifølge organisationen formentlig øge pingvinernes chancer for at overleve i fremtiden.