Mars-robot finder muligt tegn på liv

NASA-robot har gjort to vigtige opdagelser på vores naboplanet.

Siden august 2012 har NASA's terrængående robotbil Curiosity ledt efter spor af liv på planeten Mars’ overflade.

Og nu har robotten gjort en vigtig opdagelse, der har fået rumfartsorganisationens forskere op at stå: For første gang er der nemlig fundet hårdfør organisk materiale lige under planetens overflade.

Samtidig er der målt årstidsbestemte udsving i indholdet af metan i planetens atmosfære.

Begge opdagelser er stærke indikationer på, at der kan have været liv på vores naboplanet. Eller at der måske stadig er biologiske processer i gang.

Nyt organisk materiale

Det er ikke første gang, at NASA finder organisk materiale på Mars, men de nye resultater adskiller sig på et afgørende punkt fra de tidligere.

Koncentrationen af organisk materiale er nemlig 100 gange større, end hvad der tidligere er registreret på planeten.

Det betyder, at organisk materiale engang har eksisteret i langt større mængder, end forskerne indtil nu har kunnet bevise.

Organisk materiale indeholder kulstof og brint og kan derudover indeholde ilt, kvælstof og andre grundstoffer. Selv om alle levende organismer, vi kender til består af organisk materiale, så kan selve det organiske materiale opstå uden, at der er liv.

Materialets forekomst på den røde planet er altså en indikation på, at der kan have været liv, men ikke i sig selv et bevis på, at det er tilfældet.

NASA understreger, at Curiuosity ikke har bestemt kilden til de organiske molekyler, eller hvorvidt det indeholder spor af gammelt liv. Det kan også have været føde for en livsform eller have eksisteret uden liv. 

Uanset oprindelse så giver materialet et indblik i hvilke processor og forhold, der har hersket på planeten siden den blev dannet.

Metan i atmosfæren

En anden væsentlig nyhed fra vores nærmeste nabo i solsystemet er, som nævnt, at metanindholdet i atmosfæren svinger med årstiderne på Mars.

Metanen kan være skabt af kemiske processer mellem sten og vand på planeten, men forskerne vil ikke udelukke, at det er sket ved biologiske processor.

Resultatet indikerer, at der enten stadig er vand på planeten, eller at der findes en eller anden form for biologi.

- Er der tegn på liv på Mars? spørger Michael Meyer, der er chefforsker for NASAs Mars Exploration Program, retorisk.

- Vi ved det ikke, men disse resultater fortæller os, at vi er på rette spor.