Region genindkalder 2600 til undersøgelse for tarmkræft

Usikkerhed om kvaliteten af gennemførte kræftundersøgelser får region til at genindkalde tusinder af borgere.

Region Nordjylland genindkalder 2600 borgere til nye undersøgelse for tarmkræft.

Det skyldes, at man er usikker på, om kvaliteten af de gennemførte undersøgelser af borgere fra Frederikshavn og Thisted har været gode nok.

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Suspekt gennemsnit

Regionens mistanke bygger på, at man har fundet færre tilfælde af tarmkræft end gennemsnitligt på sygehusene i Thisted og Frederikshavn.

- Det vakte bekymring hos os, for det kan være et tegn på, at vores undersøgelser ikke har været grundige nok.

- Det kan i værste tilfælde betyde, at der kan være borgere, hos hvem vi har overset tarmkræft eller forstadier til tarmkræft ved kikkertundersøgelsen, siger lægefaglig direktør Thomas Larsen fra Regionshospital Nordjylland.

Ekstern ekspert slår alarm

Regionen har haft en ekstern ekspert til at se nærmere på data fra en femårig periode fra marts 2014 til februar 2019.

I den periode er der i alt screenet 11.373 patienter.

- Resultatet af analysen viser, at vi ikke kan afvise, at vi har et kvalitetsproblem – og for at være helt sikre, genindkalder vi nu godt 2600 borgere.

- De får et brev i deres e-Boks, og de borgere, der har fravalgt e-boks, får et brev med posten, hvor vi opfordrer dem til at få foretaget en ny afføringsprøve, siger Thomas Larsen.

Regionen oplyser samtidig, at de læger, der har gennemført undersøgelserne på sygehusene i Frederikshavn og Thisted, er ved at blive opkvalificeret.

- Vi har fulgt op på kvaliteten, så borgere, der i fremtiden får konstateret blod i afføringsprøven og efterfølgende får foretaget en kikkertundersøgelse, kan føle sig trygge, siger Thomas Larsen.

Symptomer på tarmkræft kan være synligt blod i afføringen eller ændret afføringsmønster over en periode på fire uger.