ATP taber 3,7 milliarder kroner

16x9
ATP (Arkivfoto). Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

ATP kalder milliardtabet for 'ikke tilfredsstillende'. Pensionsselskabet havde dog på forhånd kalkuleret med et dårligt regnskabsår, siger direktør.

Et hårdt 2018 på de finansielle markeder kostede dyrt for pensionskæmpen ATP.

Selskabet tabte 3,7 milliarder kroner på sine investeringer sidste år, viser årsregnskabet.

Det var særligt de sidste måneder af 2018, der kostede i regnskabet, hvor finansmarkederne var svagt kørende. 

ATP kalder i en pressemeddelelse resultatet for 'ikke tilfredsstillende'.

Forventelige tab

ATP's konstituerede direktør, Bo Foged, siger i en kommentar til regnskabet, at det var forventeligt med et dårligt år efter en årrække med store afkast.

- Efter flere år med stabile positive afkast var finansmarkederne, særligt i slutningen af 2018, præget af kursfald på de globale aktiemarkeder og rentestigninger i USA. Vi har de senere år fået meget afkast på forskud. Derfor har det været ventet, at de høje afkast ikke kunne fortsætte, hverken for os eller andre i branchen, hvilket 2018 meget klart illustrerer, siger direktøren og uddyber:

- Med vores lange investe­ringshorisont og balancerede tilgang til risiko har vi dog et godt grundlag for at realværdisikre medlemmernes pensi­oner, om end vi forventer, at afkastene bliver moderate de kommende år, siger Bo Foged.

Aktier kostede - obligationer gav plus

Det var særligt aktier, der kostede ATP penge i 2018. Koncernen kom ud af 2018 med et minus på 6,6 milliarder kroner på udenlandske aktier, og et underskud på 2,6 milliarder kroner på danske aktier. Inflationsrelaterede instrumenter kostede ATP knap 5,5 milliarder kroner.

Omvendt tjente de penge på stats- og realkredit-obligationer, unoterede aktier, fast ejendom og infrastruktur. Men samlet set var bundlinjen altså rød for ATP's investeringer i 2018. Firmaet har ellers haft overskud på sine investeringer hvert år siden 2008, hvor finanskrisen satte ind.

Danskernes levealder koster

Ud over tabene på finansmarkederne er ATP's resultater også ramt af, at danskerne lever længere.

- Vores levetidsmodel fik i 2018 et grundigt eftersyn, hvor den gode nyhed er, at vi forventer vores medlemmer lever længere end hidtil antaget. Derfor har vi overført 20 milliarder kr. til de garanterede pensioner, således at ATP’s medlemmer fortsat er garanteret livslange pensioner, skriver Bo Foged i regnskabet.

Millionbonusser til topledelse

Bo Foged overtog posten som direktør sidste år, da Christian Hyldahl valgte at stoppe efter afsløringer af tvivlsomme aktiehandler i sin tid som chef i Nordea.

Med sig ud af døren fik Hyldahl 7 millioner kroner - svarende til hans årsløn - hvilket er blevet kritiseret fra flere sider. LO's formand Lizette Risgaard, der er en del af ATP's bestyrelse, garanterede efterfølgende at det ikke kunne gentage sig fremover. Sagde man op eller blev fyret, fordi man havde handlet uetisk, kunne man ikke få et gyldent håndtryk i den størrelsesorden, sagde hun.

Af regnskabet fremgår det dog, at Christian Hyldahl ikke er den eneste fra ATP's ledelse, der har fået en millionbonus for at sige farvel i løbet af 2018. Den tidligere koncerndirektør for Administrationsforretning Lilian Mogensen, der havde arbejdet for ATP gennem mere end 20 år inden hun i maj blev fyret, modtog således 6,1 millioner kroner fra at fratræde. 

Også Mads Smith Hansen, koncerndirektør og Chief Risk Officer, der udtrådte den 21. december fik mere end en millioner kroner for at forlade ATP. Konkret modtog han 1,1 million kroner oven i sin årsløn på 3,1 millioner kroner.

I alt beløb vederlag til koncernledelsen i 2018 sig til 41,8 millioner kroner, hvilket er en stigning på 17,4 millioner kroner i forhold til 2017. Stigningen skyldes ikke mindst fritstillelsesbeløb til Hyldahl, Mogensen og Smith Hansen.

Danskernes pensionskasse

ATP er danskernes fælles pensionskasse, der blev oprettet i 1964 som et supplement til folkepensionen.

Langt de fleste borgere i Danmark indbetaler til ATP i løbet deres arbejdsliv.

Over en million pensionister får penge fra ATP Pension.

Medlemmernes samlede formue er ifølge pensionsselskabet i dag på 785 milliarder kroner.