PET anker dom til mediechef og bladhus

PET er tilfreds med, at en dommer fredag fandt Christian Jensen og JP/Politikens Hus skyldig i en sag om et fogedforbud. Men de anker straffen.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil anke den straf, som JP/Politikens Hus A/S og chefredaktør Christian Jensen fredag blev tildelt for at have brudt et fogedforbud ved at udgive bogen "Syv år for PET".

Det oplyser PET i en pressemeddelelse.

- PET er tilfreds med, at JP/Politikens Hus A/S og chefredaktør Christian Jensen er blevet dømt for overtrædelse af det forbud, som Københavns Byret nedlagde den 8. oktober 2016, og at det således er slået fast, at når domstolene nedlægger et forbud, skal det naturligvis respekteres, lyder det i pressemeddelelsen.

- PET har sammen med Kammeradvokaten gennemgået dommen nøje. Særligt i lyset af de hensyn, der blev søgt beskyttet ved forbuddet, er det for PET afgørende, at straffen fastsættes til et niveau, der virker præventivt og som sikrer, at der ikke kan spekuleres i, om det kan betale sig at overtræde et forbud, skriver PET videre.

På denne baggrund har PET anmodet Kammeradvokaten om at anke dommerens beslutning om at idømme JP/Politikens Hus en bøde på 100.000 kroner og chefredaktør Christian Jensen en bøde på det halve.

På forhånd havde PET krævet, at bladhuset skulle straffes med en bøde på mindst 15 millioner kroner, og at Politikens chefredaktør, Christian Jensen, skulle idømmes den strengest mulige straf i den type sager: fire måneders fængsel.

PET frygtede afsløringer

Sagen stammer fra oktober 2016, hvor bogen "Syv år for PET", der er skrevet af Politikens journalist Morten Skjoldager i samarbejde med den tidligere PET-chef Jakob Scharf, skulle udgives på forlaget People's Press.

Men inden da blev bogen ramt af et fogedforbud, der først omfattede forlaget og forfatteren, men som siden blev udvidet til også at vedrøre Radio 24Syv og JP/Politikens Hus. Retten bestemte desuden, at eksemplarer af bogen hos 99 boghandlere skulle beslaglægges.

Årsagen var, at PET frygtede, at Jakob Scharf ville afsløre fortroligheder om blandt andet PET's arbejdsmetoder og samarbejdspartnere. Det er han siden blevet tiltalt for, og der falder dom i den sag på næste fredag - den 25. januar.

Fogedforbudet blev forkyndt for JP/Politikens Hus om morgenen 8. oktober, men næste dag kunne avislæsere se hele bogen optrykt i Politiken - bortset fra efterskrift og kildeangivelser.

Som ansvarshavende chefredaktør, er Christian Jensen ansvarlig for, hvad der står i Politiken. Men han har argumenteret for, at han ikke mener, at han kan straffes, da forbuddet ikke var rettet mod ham, men mod JP/Politiken.

Samtidig mener JP/Politiken, altså selskabet, ikke, at det skal straffes, fordi det var avisen Politiken - personificeret i Christian Jensen - som udgav bogen.

JP/Politikens Hus har i en pressemeddelelse oplyst, at man har accepteret byrettens dom fra fredag.

- Nu har denne sag verseret i over to år. Vi mener ikke, at det har noget formål at lade den fortsætte i retssystemet. Selv om vi fortsat mener, at frifindelse havde været rigtig i lyset af Højesterets dom, vælger vi  at trække en streg i sandet og acceptere byrettens dom, sagde Christian Jensen efter dommen, fremgår det af pressemeddelelsen.