Domstol annullerer godkendelse af finansieringen af Femern-forbindelsen

Det er ikke undersøgt grundigt nok, om statsstøtten til Femern-forbindelsen er lovlig.

EU-Kommissionens vurdering af mulig ulovlig statsstøtte til Femern-forbindelsen er i bedste fald "utilstrækkelig" og "unøjagtig".

Det slår EU-Domstolen torsdag fast. Den annullerer kommissionens godkendelse af finansieringen, som ifølge to færgeselskaber er ulovlig.

- Kommissionen har tilsidesat sin forpligtelse til at indlede den formelle undersøgelsesprocedure, hedder det i en skrivelse fra domstolen.

I strid med indre marked

Desuden fremgår det, at kommissionen ikke kunne erklære de omhandlede statsgarantier forenelige med det indre marked uden at kende betingelserne for anvendelsen af disse.

- Kommissionen har således begået en retlig fejl og udøvet et åbenbart urigtigt skøn, skriver domstolen.

Afgørelsen vækker glæde hos blandt andet Scandlines, der driver færgeforbindelse på samme strækning. 

- Det vigtigste for os er, at vi får nogle klare rammer for, hvordan statsstøtten skal udbetales. Vi sejler nemlig videre, så vi skal naturligvis vide, hvilke betingelser vi kan sejle under, siger Annette Ustrup Svendsen, kommunikationsdirektør hos Scandlines. 

Femern var forberedt på dom

Femern A/S, der står for at bygge Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland, mener ikke, at dommen vil få økonomiske konsekvenser for broprojektet til 52,6 milliarder kroner. Det oplyser finansdirektør Allan Christensen i en skriftlig kommentar som reaktion på dommen.

- Vi forventer ikke at have behov for at tage yderligere initiativer frem mod en ny godkendelse, siger han.

EU-Domstolen har ikke erklæret, at EU-Kommissionens godkendelse af statsgarantierne var forbudt. Den har derimod blot annulleret dem, da godkendelsen ifølge domstolen ikke var undersøgt tilstrækkeligt.

Femern A/S forventer, at godkendelsen bliver givet på ny med et tilstrækkeligt grundlag. Selskabet er forberedt på udfaldet fra domstolen i Luxembourg.

- Vi har forberedt os på de mulige udfald af dommen og sikret os adgang til den fornødne likviditet til fordelagtige låneomkostninger, siger Allan Christensen i den skriftlige kommentar.

Færgeselskaber har klaget

Den danske stat yder støtte til planlægning, opførelse og drift af den faste forbindelse. 

EU-Kommissionen har tidligere godkendt hele støttemodellen. Den har konkluderet, at der ikke er tale om statsstøtte. Men det er forkert, mener to færgeselskaber, der driver færgeforbindelser til Tyskland fra Danmark og Sverige.

Kommissionen har desuden ifølge Scandlines og Stena Line begået fejl i forskellige vurderinger. De to selskaber har klaget over en række forhold. 

Blandt andet har projektet ifølge klagerne ikke "fælleseuropæisk interesse", og kommissionen har svigtet krav om en ordentlig undersøgelsesprocedure.

"Magtarrogance" fra myndighederne

Scandlines giver i en skriftlig kommentar udtryk for, at dommen er et bevis på en "magtarrogance" fra myndighederne i Danmark.

- Systemet har i årevis udvist magtarrogance i forsøget på at tromle en Femern-godkendelse igennem - både i Danmark og i Tyskland - med henvisning til at det var politisk ønskeligt, siger direktør Søren Poulsgaard Jensen i en pressemeddelelse.

Selskabet mener, at det er muligt at finde rimelige vilkår for statsstøtte til Femern-forbindelsen.

- Støtten må defineres præcist og realistisk, og den skal være baseret på konsistente antagelser og være sikret mod misbrug, siger han.

Aftalen om en fast Østersø-forbindelse går ti år tilbage. Den blev underskrevet af Danmark og Tyskland i september 2008.

Byggeriet af tunnelen mellem Rødbyhavn og Puttgarden begynder efter planen i 2020. Den 19 kilometer lange sænketunnel skal stå færdig i 2028.