Markant flere fanger ryger i isolation end tidligere

16x9
Sådan ser der ud i en isolationscelle Foto: Simon Steensen / TV 2

På bare et enkelt år er brugen af isolationsfængsel steget med 37 procent. Det er et problem, mener flere fagpersoner.

Umiddelbart ligner de otte kvadratmeter i Nyborg Statsfængsel enhver anden fængselscelle. Der er en simpel briks, et skab til tøj, et skrivebord og et vindue beklædt med tremmer. Men alligevel er det ikke helt som at sidde i en almindelig fængselscelle.

Cellen, som TV 2 har besøgt, huser nemlig indsatte, der har overtrådt et forbud i fængslet og derfor sidder isoleret. De fleste af dem, der havner i sådan en celle, har været i besiddelse af en mobiltelefon, da det er den hyppigste grund til at afskære de indsatte fra kontakt med andre indsatte i op til flere uger.

Fra 2995 tilfælde til 4085

Antallet af fanger, der sidder i isolationscelle - også kaldet strafcelle- er på blot et år steget med 37 procent, skriver Politiken.

- Mit bud er, at stigningen skyldes den lovændring om disciplinærstraffe, der kom i 2016 om overtrædelse af lov om mobiltelefoner. Der er også kommet en rygeskærpelse, der udløser strafcelle, men det er især mobiltelefonerne, der har påvirket stigningen, forklarer Linda Kjær Minke, der er juridisk lektor på Syddansk Universitet og har forsket i livet i fængslerne.

I 2017 var der 4085 tilfælde af strafcelle, mens der i 2016 var 2995 tilfælde. Samtidig er der flere fanger, der sidder isoleret i længere tid end tidligere. I 2015 var der syv sager, hvor der var anvendelse af strafcelle i 15 dage eller derover, mens der i 2015 var 511 sager. 

En isolationscelle i Nyborg Statsfængsel ligner en helt almindelig celle.
En isolationscelle i Nyborg Statsfængsel ligner en helt almindelig celle. Foto: Simon Steensen / TV 2

Fængselsforbund efterlyser individuelle løsninger

Den øgede brug af isolationsfængsel er problematisk, mener flere fagfolk.

- Vi kan se vreden mod systemet. Folk reagerer med en kortere lunte, når de har siddet i isolation. Nogle bliver nærmest apatiske og svære at arbejde med, fordi de giver op, mener Kim Østerbye, formand for Fængselsforbundet.

Han efterlyser, at personalet i fængslerne i stedet får lov at vurdere, hvad den enkelte fange har behov for, da det er dem, der bedst kender fangerne.

I værste tilfælde kan det give et negativt resultat, hvis man bruger det på de forkerte mennesker

Thorkild Fogde, direktør i Kriminalforsorgen

- Vi vil gerne have dem ud med bedre adfærd, end da de kom ind, og det får vi ikke ved at isolere dem. Når de træder over stregen, og det gør de, så skal vi gøre det kloge og smarte - nemlig at vurdere, hvad der virker for den enkelte istedet for at automatudløse strafcelle efter politikernes behov, siger Kim Østerbye.

Han mener godt, at isolation kan være en løsning i nogle tilfælde, men at det skal bruges med omhu. Ifølge ham er systemet kommet ud af balance.

Isolationsfængsel skal nedbringes

Direktøren for Kriminalforsorgen ønsker også at dæmme op for brugen af isolationsfængsel, men det skyldes også, at det påvirker personalet i fængslerne.

- Det giver en stor administrativ belastning for personalet at håndtere de her sektioner i fængslerne i forhold til, hvad de får ud af det. Og det giver også en anstrengt relation mellem de ansatte og indsatte, når der gives sanktioner. Så vi har ikke noget ønske om at give mange sanktioner, men at give sanktioner der virker, fortæller Thorkild Fogde.

For de indsatte har det ligeledes store konsekvenser. I Politiken har Dansk Institut mod Tortur (Dignity) rettet kritik af den øgede brug, fordi rapporter viser, at isolation er sundhedsskadeligt. De indsatte har øget risiko for at udvikle mentale problemer og psykoser.

Kan udløse hallucinationer og psykoser

Kritikken fra Dignity forstår juridisk lektor Linda Kjær Minke godt.

- Med det, man ved om isolations skadelige virkning, er det en skidt udvikling. Al forskning peger på, at mennesker tager skade af at sidde isoleret, kan udvikle hallucinationer og forskellige psykiske problemer. Vi skal virkelig tænke over, hvad formålet er med strafcelle, for det virker tilsyneladende ikke afskrækkende på de indsatte, siger hun.

Hos Fængselsforbundet er de også opmærksomme på, at de indsatte kan tage skade af at sidde afskærmet i en celle.

- Det, at blive udelukket fra andre mennesker og kun have sit eget selskab i mange døgn, er en belastning. Det er også meningen, at det skal være en belastning, Men det skal doseres rigtigt, for vi er usikre på, om det bidrager rigtigt til opdragelsen af de indsatte, eller om det bare bidrager til administration for de ansatte. I værste tilfælde kan det give et negativt resultat, hvis man bruger det på de forkerte mennesker, siger direktør Thorkild Fogde.