Drop fokus på karakterer, siger udvalg - i Aarhus er de allerede i gang

Flere skoler har droppet karaktergivningen.

Pisa-tests, terminsprøver, standpunktsvurderinger og eksamenskarakterer.

De mange måder at kvantificere og måle elevernes præstationer på i folkeskolen er gået over gevind. 

Derfor bør regeringen se på, om der skal gives færre karakterer og testes mindre i den danske folkeskole.

Sådan lyder opfordringen fra et såkaldt 'opdragelsespanel', som børne- og socialminister Mai Mercado har nedsat. 

- Det, vi lægger vægt på, er at have mere fokus på børnenes proces, og hvad de leverer, mere end om det fører frem til den ene eller anden karakter. Børn skal have lov til at udvikle sig til mennesker og ikke reduceres til, hvad de kan i tal, siger udvalgets formand, Sofie Munster.

Panelets nye rapport offentliggøres klokken 16 i dag, og hovedkonklusionen er, at der hele vejen igennem uddannelsessystemet er for meget fokus på præstation frem for børnenes personlige udvikling.

Flere skoler har droppet karaktererne

Nogle skoler er allerede i gang med at gøre op med karakterræset. I Aarhus har byrådet besluttet, at en række folkeskoler kan droppe karaktererne - og det vil de allerede begynde at arbejde hen imod til næste år.

På Samsøgades Skole i Aarhus arbejder ledelsen på at droppe karaktergivning.

Eleverne skal fokusere på læring i stedet for på resultater, lyder det.

- Vi flytter fokus fra at opnå et resultat til at fokusere på, "hvad er jeg egentlig i gang med at lære, og hvordan kan jeg styrke det?" Uanset om man får 02 eller 12, så kan man altid lære noget, siger skoleleder Preben Stadsgaard.

12 år siden nationale tests blev indført

Blandt eleverne på Samsøgades Skole i Aarhus er der delte meninger, når det kommer til tanken om at afskaffe karakterer.

Lara Abidi er glad for udviklingen:

- Det handler om at gøre sit bedste, men det kan være svært at tænke på, fordi man så gerne vil have en særlig karakter. Jeg kommer hurtigt til at fokusere på karakteren frem for selv opgaven.

En anden elev, Zubeer Macalin, tilføjer dog, at afskaffelsen af karakterer kan gøre det sværere at sammenligne sit niveau med venner fra andre skoler.

- De fleste skoler har karakterer, så der kan man lettere sammenligne sig med hinanden. Så hvis man kender en, der får 12 hele tiden, så kan man sætte sig som mål at blive ligesom ham, siger Zubeer Macalin.

Det er 12 år siden, man indførte nationale tests i folkeskolen i dansk og matematik.

Siden er adgangskravene til at begynde på gymnasiet blevet skærpet. Man skal blandt andet som minimum have et eksamensgennemsnit på 5 til afgangsprøven.