Flere steder kan du nu melde naboen til politiet for at vande haven

Flere steder i landet er der vandingsforbud, og man risikerer i yderste tilfælde en bøde for at overtræde det.

Flere af landets vandværker er så pressede på grund af det tørre vejr, at de har bedt borgerne spare på vandet og undgå at vande haven eller at fylde børnenes badebassiner. Og enkelte steder er man gået skridtet videre og har indført et regulært vandingsforbud.

I Langebæk Stationsby på Sydsjælland indførte det lokale vandværk et vandingsforbud tidligere på ugen. Alene lørdag i sidste weekend blev der brugt 50.000 liter vand mere end normalt i byen.

- Vi kan ikke følge med. Vi har behov for at producere drikkevand, og så må folk vente med de andre ting som at vande haver, siger formand Klaus Borgstrøm.

Ifølge brancheorganisationen Dansk Vandværker er danskerne generelt gode til at følge vandværkernes vejledninger og forbud.

Værkerne har dog stort set ingen muligheder for at kontrollere, om forbud efterleves.

FAKTA: Det siger loven

Vandforsyningsloven fastslår, at:

Almene vandforsyninger kan, når anlæggets drift eller hensynet til vandforekomsterne skønnes at gøre det nødvendigt, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget, herunder med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder.

og at

Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der (....) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter loven (...)

Kilde: Retsinformation.dk

- Men får man kendskab til en forbruger, som skulle overtræde forbuddet, så kan man melde vedkommende til politiet, og så kan der blive tale om en bøde i yderste tilfælde, forklarer Dorthe Rasmussen, pressemedarbejder ved Danske Vandværker.

 - Det må jeg dog indrømme, at jeg aldrig har hørt om, tilføjer hun.

Risikerede at løbe tør

Der er omkring 2300 vandværker i Danmark, og der findes ikke en samlet opgørelse over, hvilke værker der har indført forbud.

Foruden værket i Langebæk Stationsby har Dansk Vandværker tidligere oplyst, at de har kendskab til syv vandværker, der har opfordret borgerne til at undgå unødig brug af vand.

Det drejer sig om vandværkerne i Gammel Rye, Døjringe, Lerpøt, Helle Vest, Ege-Hviding, Alsønderup og DIN Forsyning.

- Vi har endda kunder, der beder os om at være politi, når de ser naboen vande haven

Claus Nielsen, teknisk chef, DIN Forsyning

I Helle Vest ved Varde blev forbuddet mod havevanding indført den 25. maj, fremgår det af værkets hjemmeside. Formand Jens Christensen oplyser til TV 2, at mængden af udpumpet vand over den seneste måned er steget med op mod 50 procent.

- Det er en voldsom forøgelse, som giver belastninger. Vi har kunnet se, at beholdningen i rent-vands-tankene er blevet mindre dag for dag, og vi ville løbe tør, hvis vi skulle fortsætte uændret, forklarer han.

Borgere tipper om andre, der vander

Foruden en meddelelse på hjemmeside blev vandingsforbuddet fra Helle Vest Vandværk meldt ud til borgerne via en sms, og de oplever, at det har haft en virkning, og at forbruget er faldet en smule.

Også DIN Forsyning oplever, at de cirka 12.000 husstande, der får vand fra Lerpøt Vandværk, er gode til at efterleve vandværkets henvisninger.

Men det gælder ikke alle, hvilket har fået flere forbrugere til at reagere.

- Vi har endda kunder, der beder os om at være politi, når de ser naboen vande haven. Men vi er ikke myndighed, fortalte teknisk chef Claus Nielsen tidligere på ugen til JydskeVestkysten.

TV 2 har været i kontakt med politiet i Syd- og Sønderjylland, der ikke er bekendt med, at nogen af borgerne skulle have anmeldt den ikke-tilladte vanding.

Vanding er ikke nødvendigvis brud på regler

Formanden for Helle Vest Vandværk er ikke bekendt med, at de har fået henvendelser om borgere, der vander.

- Men jeg var selv ved at falde i fælden forleden, da jeg så én, der havevandede. Men det viste sig at være en grundejer med egen havevandsboring, og det er tilladt. Så man kan ikke bare med sikkerhed sige, at nogen bryder reglerne, bare fordi de vander, siger Jens Christensen.

Han tvivler dog på, at han var gået så langt som at politianmelde borgeren, selv hvis vandingen var i strid med forbuddet.

Afstemning

Udsædvanlig tørke i Danmark

Som tidligere nævnt er det tørken, der presser vandværkerne, og faktisk har vi ikke siden 2008 haft en tørke med samme styrke så tidligt på året, viser en opgørelse fra DMI.

Gennem deres tørkeindeks opgør de, hvor slemt det står til i hele landet. Indekset går fra 0 til 10, hvor 10 er helt tørt, og det har vi i øjeblikket i områder over hele landet.

- Det er ret usædvanligt. Vi har beregnet tørkeindeks tilbage til 2005, og det er kun i 2008, hvor det var højere end nu, siger Mikael Scharling, klimatolog hos DMI.

Sådan ser det seneste tørkeindeks ud på DMI's hjemmeside fra den 7. juni.
Sådan ser det seneste tørkeindeks ud på DMI's hjemmeside fra den 7. juni. Foto: Screenshot / DMI.dk

Nogle områder har udsigt til lidt vand i weekenden, men på ingen måde noget, der kan løse problemet.

- Lige nu er der ikke noget i prognoserne, der peger på, at tørkeindekset ændrer sig radikalt. Lokalt kan der komme byger, der afhjælper noget, men ikke på landsplan, forklarer Mikael Scharling.

Foruden vandingsforbud er der i 53 kommuner indført afbrændingsforbud.