Brian Mikkelsen efter afsløringer og massiv kritik: Det har været en normal proces

16x9
Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Arkivbillede. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Brian Mikkelsen afviste kritik af lempelsen af revisionspligten på torsdagens samråd. Han hilser dog Rigsrevisionens undersøgelse velkommen.

Revisionspligt

Revisionspligt er, når en virksomhed ifølge loven skal betale for en revisor til at gennemgå regnskaberne. Revisoren er blandt andet ansvarlig for at fremhæve det i regnskabet, hvis der bliver fundet ulovligheder i bogføringen.

Siden 2006 har skiftende regeringer lempet revisionspligten, så en række mindre virksomheder ikke længere skal hyre en revisor.

Formålet har været, at de små virksomheder kunne spare penge på administration og bureaukrati.

Bagsiden er - ifølge kritikere - at lempelserne også har gjort det nemmere at snyde i skat.  

Både skatteministeren og erhvervsministeren var mødt op til samråd i skatteudvalget tidligere torsdag.

Det overordnede spørgsmål var, om Folketinget havde fået tilstrækkelige oplysninger, inden de besluttede at fritage en masse virksomheder for revision.

Det havde de, mente erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

- Det en fuldstændig normal proces. Sådan foregår det også i vores regering, fortalte ministeren til samrådet.

Kun skriftlige kilder

Samrådet var indkaldt, fordi TV 2 i marts kunne fortælle, at Skat i 2012 havde advaret mod yderligere at lempe revisionspligten. Det ville betyde mere skattesnyd og tab af skatteindtægter, lød advarslen.

Folketingspolitikerne fik aldrig advarslen videreformidlet. De fik i stedet at vide, at der ikke var økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Den proces har mødt kritik – senest fra formanden for statsrevisorerne, som tror, at hemmeligholdelsen har kostet statskassen penge:

- Jeg frygter, at Skat er blevet unddraget en betragtelig størrelse, som kunne have været til gavn for samfundet i øvrigt, siger Peder Larsen, der er udpeget af SF.

TV 2 fangede erhvervsminister Brian Mikkelsen efter samrådet. Han pointerede, at han kun kan forholde sig til skriftlige kilder, fordi det var den daværende SF’er Ole Sohn, som var erhvervsminister på dengang.

- Folketinget skal have al information

Hvor stor en advarsel om skattesnyd skal der være i de skriftlige kilder, før du mener, at Folketinget skal informeres?

- Folketinget skal have al information om det, selvfølgelig skal de det, fortalte Brian Mikkelsen.

Så du synes også, at Folketinget skulle have haft denne her information?

- Jeg forholder mig slet ikke til det. Folketinget skal have al den information, som er relevant. Hvis man så fra den daværende regering besluttede sig til, at det har fået den information, der var, så må det stå sin prøve i Rigsrevisionen, sagde ministeren.

Han henviser til, at statsrevisorernes formand torsdag har meldt ud, at han vil bede Rigsrevisionen undersøge, om Folketinget er blevet forholdt oplysninger i sagen.

Imødekom skats bekymringer

En af grundene til at Brian Mikkelsen mente, det - ifølge de skriftlige kilder - var gået helt efter bogen, var at Erhvervsstyrelsen havde imødekommet Skats bekymringer.

Den påstand har flere af skatteordførerne de sidste par dage bestredet på baggrund af en aktindsigt, som TV 2 har fået.

Skatteordføreren fra Enhedslisten, Rune Lund, spurgte erhvervsministeren, om man havde opfyldt alle Skats ønsker i forbindelse med loven. 

Han mener ikke, at ministeren svarede:

- Brian Mikkelsen svarede slet ikke på, om Skat fik de medarbejdere, som de ønskede. Han svarede heller ikke på, om man imødekom Skats indvendinger i forhold til, at loven bare kunne hænge nogenlunde sammen. Jeg synes, vi fik en masse ikke-svar, siger Rune Lund.

Skatteminister: TV 2’s tal er forkerte

I samrådet sagde skatteminister Karsten Lauritzen (V), at TV 2 har blandet tingene sammen, når vi i flere artikler de seneste dage har skrevet, at Skat i 2012 vurderede, at der skulle bruges 45 årsværk ekstra til kontrol, men at de kun fik 10 årsværk, som skulle findes inden for egne rækker.

Skatteministeren fortalte, at ministeriet ikke havde bedt om mere end 10 årsværk i 2012.

TV 2s research stammer fra en samtale med en embedsmand i Skatteministeriet, som sad med sagen i 2012.

Han fortalte til TV 2, at det var Skats faglige vurdering, at der skulle bruges 45 årsværk til kontrol. Da vi senere præsenterede tallet for Erhvervsstyrelsen, bekræftede de, at Skats udspil var meget højere end de 10 årsværk, som de endte med at få.

Ingen undersøgelse

Det var ikke den eneste af TV 2s historier fra de seneste dage, som blev afvist på samrådet.

Onsdag fortalte TV 2 om et udkast til en undersøgelse af lempelsen af revisionspligten. Konklusionerne i undersøgelsen viste, at revisionspligten har gjort det nemmere at snyde i skat. TV 2 fortalte, at undersøgelsen aldrig blev færdig, og at Erhvervsstyrelsen derfor ikke mente, at konklusionerne kunne bruges til noget.

Erhvervsministeren sagde, at der slet ikke eksisterer nogen som helst undersøgelse:

- Jeg har intet overhovedet set til sådan en analyse eller sådan en undersøgelse på noget som helst tidspunkt, og jeg har helt eksplicit spurgt ind til det, fortalte erhvervsminister Brian Mikkelsen.

TV 2 fik udkastet til konklusionerne gennem en kilde. Vi har tidligere søgt aktindsigt i undersøgelsen uden held, og i afvisningen på aktindsigten omtaler Erhvervsstyrelsen flere gange analysen som et ”dokument”, der er ”udarbejdet”.

Erhvervsstyrelsen har derudover bekræftet overfor TV 2, at den tekst, vi har, er skrevet i styrelsen, som en del af det arbejde.

Ikke mange svar

Skatteordfører fra Socialdemokratiet Jesper Petersen mener ikke, at han fik mange svar i samrådet:

- Vi har behov for at reagere politisk på den situation, som er opstået, men skatteminister Karsten Lauritzen vil ikke sige, at regeringen er klar til at styrke kontrollen på skatteområdet, og erhvervsministeren nægter at der ligger en foreløbig undersøgelse af revisionspligten, så derfor er vi ikke kommet så meget videre.

Skatteordfører fra Dansk Folkeparti Dennis Flydtkjær kunne ikke finde ud af, hvad regeringen egentlig mente:

- I situationen om, hvorvidt vi var blevet ordentligt informeret, var det lidt paradoksalt at se, at erhvervsministeren mente, at det hele var gået efter bogen, imens skatteministeren var lidt mere loren ved, om vi har fået det rigtige grundlag.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har sat gang i en ny undersøgelse af konsekvenserne ved revisionspligtlempelsen. Den forventes færdig i oktober.