Betjent blitzet: Det her vil besværliggøre politiets arbejde

Forbundsformand Claus Oxfeldt mener, dom vil besværliggøre alment politiarbejde og efterlyser andre udrykningsregler.

Kan man få en bøde for at passe sit arbejde som politimand?

- Ja, har en dom i Østre Landsret fastslået efter at en politimand blev "blitzet" på en vej, hvor han måtte køre 50 kilometer i timen og blev målt til 56 km/t.

I 2016 kørte politimanden udrykning efter en bil uden brug af horn og lygter for at kontrollere, om føreren havde sikkerhedssele på. Det udløste en fartbøde på 1.000 kroner og Politiforbundet besluttede sig for at efterprøve sagen ved en domstol af rent principielle grunde.

Dom forsøgt anket til Højesteret

Københavns Byret frikendte i første omgang politibetjenten, men Østre Landsret omstødte kendelsen. Dommen blev forsøgt anket til Højesteret, men er netop blevet afvist af Procesbevillingsnævnet, og det harmer forbundsformand Claus Oxfeldt.

- Jeg er virkelig vred og chokeret på vegne af mine kolleger. Det her vil besværliggøre alment politiarbejde, siger Claus Oxfeldt til TV 2.

En ting er de rent principielle aspekter. Men rent praktisk er det en kæp i hjulet for meget af det arbejde, der udføres i trafikken og på de danske landeveje.

- Det, der skete, da vores medlem blev taget i at køre for stærkt, er noget, der sker tusindvis af gange. Og derfor mener vi, at sagen er vigtig. Det er muligvis ikke nogen stor sag, men vi skal kunne passe vores arbejde, siger Oxfeldt.

Politifolk er usikre på regler

Claus Oxfeldt siger til TV 2, at man nu vil fraråde udrykningskørsel i civile køretøjer, med mindre der er tale om meget alvorlige sager med personfare. Politifolk har længe følt sig usikre omkring reglerne for udrykningskørsel, og i hvilke tilfælde en udrykning gælder.

- Man kan simpelthen pakke politiarbejde ind i så ufleksible regler, at det skader mere, end det gavner. Her er der tale om en væsentlig indskrænkning af vores arbejdsbetingelser, siger Claus Oxfeldt.

Rigspolitiet har repliceret ved at nedsætte en arbejdsgruppe for at se nærmere på de gældende instrukser.