Lige nu afgør seks personer 745.000 offentligt ansattes fremtid

OVERBLIK: De seks hovedforhandlere skal nå til enighed, hvis ikke det skal ende i konflikt. Her er, hvad de sagde, inden dørene lukkede.

- Nu skal det lykkes, nu er det knald eller fald.

Chefforhandler for de statsansatte Flemming Vinther var klar i mælet, da han tirsdag formiddag mødte op i Forligsinstitutionen i København.

Her havde forligsmand Mette Christensen indkaldt alle parter i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, så både staten, regionerne og kommunerne nu er samlet om ét bord i håb om, at dette kan danne rammerne om en fælles løsning på de langstrakte forhandlinger.

Og parterne har travlt, for deadline er klokken 23.59 i aften. Hvis ikke de når til enighed inden da, kan en storkonflikt blive indledt fra på søndag.

Men fælles for både arbejdsgiverne og lønmodtagerne er det, at alle var mødt op til forhandlingerne med optimisme om at kunne finde en fælles løsning.

Inden dørene lukkede klokken 10, fangede TV 2 alle seks hovedforhandlere og spurgte dem til deres vurdering af, om det er muligt at lande en aftale inden deadline. 

STATEN: Sophie Løhde (V) for staten og Flemming Vinther for de ansatte

Sophie Løhde
VS
Flemming Vinther
Om forligsmandens indkaldelse til fælles forhandlinger:
Løhde: - Det var en fornuftig beslutning, for det er ingen hemmelighed, at de krav, vi mødte fra lønmodtagerne, er rejst på tværs af den offentlige sektor, og derfor tror jeg også på, at løsningerne skal findes i fællesskab og på tværs.
Vinther: - Det er svært for alle det her, men indtil nu har man lidt haft muligheden for at skubbe det rundt, hvis det blev for svært ved det enkelte bord. Nu bliver vi nødt til at kigge på det. Nu skal det lykkes, nu er det knald eller fald.
Udsigt til aftale?
Løhde: - Jeg er optimist i forhold til at kunne nå en aftale, som begge parter kan se sig selv i ved hjælp at hårdt arbejde og gode viljer til at finde de fælles løsninger.
Vinther: - Vi går ind for at lave en aftale, og det har vi gjort hver eneste dag, det har arbejdsgiverne så desværre ikke været indstillet på før nu, og det håber jeg, at de er i dag.
Hvad skal der til?
Løhde: - Der er i den grad brug for, at vi har ro til at koncentrere os om den ekstremt vigtige opgave og det meget store ansvar, vi har i forhold til at nå en fælles aftale. Det er en aftale, hvor medarbejderne i Danmark selvfølgelig også skal mærke, at vi er et samfund og et land i fremgang, og dermed en aftale indeholdende pæne lønstigninger.
Vinther: - Arbejdsgiverne har under hele forløbet haft en holdning om, at den offentlige sektor ikke må koste noget. Vi har undervejs måttet frafalde det ene krav efter det andet, og nu står vi fast på vores tre hovedkrav, og det er klart, at dem kan vi ikke også smide, for så er der ingenting tilbage til vores medlemmer.

REGIONERNE: Anders Kühnau (S) for Danske Regioner og Grete Christensen for de ansatte 

Anders Kühnau
VS
Grete Christensen
Om forligsmandens indkaldelse til fælles forhandlinger:
Kühnau: - Jeg tror, at det er en rigtig god ide at samle os alle sammen. Som flere andre også har sagt, så er der emner på de forskellige borde, som lapper ind over hinanden, fordi man har besluttet fra lønmodtagersiden, at de hænger sammen i den her muskertered.
Christensen: - Efterhånden som tingene er spidset til, og vi har set, at de krav, vi har siddet med, har været mere og mere de samme overordnede krav, så må man sige, at det her virker som om, at det er en god løsning.
Udsigt til aftale?
Kühnau: - Jeg tror, at vi finder en aftale, for det skal vi. Det er rigtig vigtigt for os i regionerne at undgå at sende patienterne ud i en konflikt, for det bliver dem, det kommer til at gå ud over. Som flere påpeger, er vi ret tæt på hinanden på flere af de afgørende spørgsmål.
Christensen: - Jeg har stærke forventninger til, at forligsmanden også gør det her i dag, fordi hun har en forventning om, at det vil give åbninger og muligheder, som vil gøre, at vi finder fælles løsninger.
Hvad skal der til?
Kühnau: - Jeg vil ikke være afvisende for, at vi kunne lukke en aftale for regionerne. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan, for at vi når en aftale. Lærernes arbejdstid og spisepausen er jo ikke noget, der rigtig fylder på vores bord, og så er der lønnen, hvor jeg også mener, vi er ved at være ganske tæt på hinanden.
Christensen: - Det er ikke nogen hemmelighed, at vi på lønmodtagersiden har været meget fælles om de krav, der har været på alle tre områder, og at arbejdsgiverne har været det samme. Vi har undervejs i det her forhandlinger bevæget os og forsøgt at finde løsninger sammen med arbejdsgiverne, og nu må vi se, hvordan vi kan mødes om det i dag.

KOMMUNERNE: Michael Ziegler (K) for Kommunernes Landsforening og Anders Bondo Christensen for de ansatte

Michael Ziegler
VS
Anders Bondo Christensen
Om forligsmandens indkaldelse til fælles forhandlinger:
Ziegler: - Ved at lave den her kobling, hvor alle tre borde er til stede samtidig, er der jo en chance for, at vi kan få lavet en samlet løsning på én gang, og det skal så helst ske inden klokken 23.59 i aften.
Bondo: - Det er godt tænkt af forligsmanden, for det har været meget fastlåst. Nu sidder vi her alle sammen, nu er det én stor forhandling, nu får vi ét fælles oplæg at forhandle ud fra. Problemerne forsvinder ikke, men jeg synes, at vi har en bedre ramme at forhandle inden for.
Udsigt til aftale?
Ziegler: - Det kan godt ske, at det kan være det her, der skal til. Det er hvert fald et forsøg værd, nu hvor vi står her og læner os ud over afgrunden.
Bondo: - Jeg vil godt sige, det bliver rigtig kompliceret, jeg har aldrig været med til noget lignende, men jeg tror faktisk, at det kan være en rigtig god ide. Jeg har fået fornyet håb på, at vi kan finde en løsning.
Hvad skal der til?
Ziegler: - Hvis man ser på positionerne lige nu, så vil jeg sige, at hvis det ender med en konflikt, så vil det være den dummeste konflikt nogensinde, for det er små marginaler, der skiller os, og vi taler om nogle spørgsmål, som vi burde kunne lande.
Bondo: - Jeg synes, vi har været rimelige i de krav, vi stiller. Men det er som om, at vi stadig forhandler ud fra en kriseøkonomi. Hvis vi kan forhandle seriøst ud fra, at vi har nogle helt andre muligheder ved den her overenskomstforhandling end ved de tre seneste, så skal vi da lande et resultat.

- Hvis det ender med en konflikt, så vil det være den dummeste konflikt nogensinde, for det er små marginaler, der skiller os, og vi taler om nogle spørgsmål, som vi burde kunne lande. Så jeg synes, at det giver god mening, at give det et sidste forsøg og gør det på den her måde, siger kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler.

Forhandlinger kan trække ud

Dørene indtil forhandlingslokalerne lukkede klokken 10. De store knaster i forhandlingerne er fortsat lønrammen og ikke mindst lærernes arbejdstid og de statsansattes betalte frokostpause.

Det ventes at forligsmanden på mødet vil fremlægge et mæglingsforslag til parterne, og at de herefter vil arbejde frem mod at forsøge at nå til enighed inden deadline.

- Det kan blive rigtig langvarigt, men fordelen er, at det nu faktisk er to parter, fordi arbejdsgiverparten er samlet på den ene side og lønmodtagerparten på den anden side, og på den måde tror jeg, at det setup, som vi går ind til i dag, vil være mere enkelt, siger Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet.

Anders Bondo Christensen ser frem til de fælles forhandlinger mellem alle parterne i Forligsinstitutionen. Video: Mikkel Secher

Foruden en ny aftale eller konflikt kan flere andre scenarier komme i spil. Forligsmanden kan vælge at udskyde storkonflikten med yderligere 14 dage, hvis hun vurderer, at det giver mening. Det har LO-gruppen opfordret til.

Hun kan også vælge at 'sætte uret i stå' klokken 23.59, hvis parterne er tæt på hinanden, og så kan de fortsætte ud over deadline.

Regionerne åbner for at adskille aftaler

Derudover er det værd at holde øje med, om fagforbundenes meget omtalte musketered holder hele vejen. Mandag lød det eksempelvis fra flere lokalformænd i fagforbundet FOA, at de nu direkte opfordrede til, at man får landet en aftale, selvom lærerne ikke er i mål med deres krav om arbejdstid.

Chefforhandler for regionerne Anders Kühnau ville på vej ind til forhandlingerne heller ikke udelukke, at det kan ende sådan.

- Jeg vil ikke være afvisende for, at vi kan lukke en aftale (på regionernes område, red.). Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan, for at vi når en aftale. Lærernes arbejdstid og spisepausen er jo ikke noget, der rigtig fylder på vores bord, og så er der lønnen, hvor jeg også mener, vi er ved at være ganske tæt på hinanden. Så vi burde kunne lande en aftale, siger han.

Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner, tror på, at det lykkes parterne at finde en løsning ved dagens forhandlinger. Video: Mikkel Secher