179 døde på grund af fejl med medicin på et år - nu skal der gøres noget

16x9
Der sker alt for mange fejl med medicin, og det skal der gøres noget ved. Foto: Morten Dueholm / Scanpix Denmark

For lidt, for meget eller forkert medicin er skyld i mange patientskader i sundhedsvæsnet. Det skal stoppes.

Der sker for mange fejl med medicin i det danske sundhedsvæsen, og det går ud over borgere og patienter, som kan få skader eller i værste fald dø, når der er kuk i medicinen.

Fejl med medicin

I 2016 blev der i alt indrapporteret 90.661 tilfælde af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinering.

Godt syv procent af medicinfejlene endte med moderate skader, der krævede behandling eller indlæggelse.

Én procent endte med alvorlige skader, der var permanente eller livstruende, mens 0,14 procent døde. Det svarer til 105 personer i 2016.

Kilde: Dansk Patientsikkerhedsdatabases årsberetning 2016 fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Derfor går en række danske myndigheder og organisationer sammen om et nyt initiativ, der skal nedbringe antallet af medicinfejl. Initiativet "Medicin uden skade" lanceres onsdag. Bag det står blandt andet organisationen Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

- Det handler om at halvere antallet af skader, der opstår som følge af medicin, over de næste fem år, siger organisationens direktør, Inge Kristensen.

- Medicin er godt som udgangspunkt og hjælper mange. Men der sker mange skader. Isoleret set er de hyppigste skader i sundhedsvæsnet forbundet med medicin. Og det er især svage patienter, som bliver udsat for disse skader, tilføjer hun.

Mange forskellige typer fejl

Især de alvorlige fejl skal nedbringes. Det skal ske ved at høre erfaringer fra patienter, personale og eksperter. Og så skal de gode eksempler, hvor det er lykkedes at nedbringe antallet af fejl, udbredes.

Typiske fejl med medicin kan være, at en patient får for meget medicin, for lidt medicin, medicin på det forkerte tidspunkt eller i en uheldig kombination med en anden slags medicin.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er der især høj risiko for fejl, når patienter får mange forskellige midler på samme tid, og når patienter flyttes på tværs af sektorer eller afdelinger.

Og så er der særlige lægemidler, der kan være farlige i bestemte situationer. Det er for eksempel insulin, morfin og blodfortyndende midler.

- For eksempel blodfortyndende medicin gør, at blodet ikke størkner. Det gør det farligt at blive opereret, hvis man ikke er stoppet med at tage sin medicin et stykke tid inden, siger Inge Kristensen.

Over 90.000 fejl på et år

Ifølge Dansk Patientsikkerhedsdatabase blev der indberettet 15.000 utilsigtede hændelser med medicin fra regionerne i 2016. I kommunerne blev der tilsvarende indberettet knap 75.455 fejl. Langt fra alle hændelser fører til skader.

Således førte medicinfejl alene på sygehusene til alvorlige skader for i omegnen af 450 patienter i 2016, mens 74 patienter mistede livet.

I kommunerne lyder de samme tal på 784 tilfælde af alvorlige skader, mens 105 døde af medicinfejl.

Bag "Medicin uden skade" står blandt andet også Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Danske Regioner, Danske Patienter, KL samt Dansk Sygeplejeråd.

De næste fem år skal der hvert hele og halve år følges op på, om initiativet virker.