Vi smider mange ton affald ud hvert år, men nu skal en del af det reddes, foreslås det

Dansk Affaldsforening foreslår, at folk på kanten af arbejdsmarkedet skal reparere ting, der smides ud på genbrugspladsen.

Alt for mange ting bliver smidt ud, selv om de stadig kan bruges, hvis de fik en kærlig hånd. 

Sådan lyder det fra Dansk Affaldsforening, der repræsenterer en stor del af de kommunale affaldsselskaber i Danmark.

Foreningen foreslår derfor, at kommuner opretter såkaldte socioøkonomiske virksomheder, hvor folk, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, reparerer de ting, der er blevet afleveret på genbrugspladsen, for derefter at sælge dem i kommunale genbrugsbutikker.

Meget affald fejler ingenting

På den måde kan man både skåne miljøet og beskæftige de arbejdsløse.

- Vi kan konstatere, at på genbrugspladserne modtager vi rigtig, rigtig meget affald, der næsten ikke fejler noget. En del af det fejler faktisk overhovedet ingenting. Hvert fjerde elektroniske produkt, der bliver smidt ud, er fuldt funktionelt. Halvdelen af resten kan med en meget lille indsats repareres, siger Jacob Hartvig Simonsen, der er direktør i Dansk Affaldsforening, og tilføjer:

- Så vi tænker, at hvis vi kan reparere noget af det, som folk smider ud, og få det ud at cirkulere igen, så sparer vi miljøet for rigtig mange udledninger. Samtidig vil vi lave socioøkonomisk arbejde, så vi kan folk på kanten af arbejdsmarkedet ind igen.

Frygter skævvridning af konkurrencen

I Dansk Industri frygter man, at Dansk Affaldsforenings forslag vil forvride konkurrencen.

- I dag er det lidt ugennemsigtigt, hvordan de kommunale genbrugsbutikker er skruet sammen og finansieres. I hvert fald kan vi sige, at de private genbrugsorganisationer føler en unfair konkurrence. Man kan også spørge sig selv, om det er en kommunal opgave at drive en butik, eller om man hellere skulle indgå et samarbejde med private. Så kommunen varetager sin rolle omkring affald, og så kan de private aktører varetage de øvrige opgaver, lyder det fra Karin Klitgaard, der er miljøpolitisk chef i Dansk Industri. 

Hos Renosyd i Odder er der mulighed for at indlevere ting til genanvendelse på genbrugspladsen, der efterfølgende kan blive solgt i stedets egen genbrugsbutik. Og det er en helt klar strategi for renovationsvirksomheden.

- Vi vil rigtig gerne være med til at arbejde for at øge genbrug - og hele genbrugstanken. Det er derfor, at vi har lavet den her model. Vi tænker netop, at vi ved at samarbejde med alle de frivillige kan få aktiveret rigtig mange mennesker i lokalsamfundet. Så vi kan få affald ud af affaldsstrømmen, så det kan blive omsat til direkte genbrug, siger Lotte Mørk, der er chef for drift og udvikling i Renosyd, til TV 2.