Lægerne har vurderet, at hun ikke kan arbejde - men den køber kommunen ikke

16x9
Pia Grynderyp Nielsen når hun får et allergisk anfald. Foto: TV 2

Pia Grynderup Nielsen står i dag uden job, og hun har ikke mulighed for hverken dagpenge eller sygedagpenge.

Det koger i hovedet, alle led hæver, og sveden pibler ned ad kroppen, så tøjet bliver gennemblødt, og vejrtrækningerne bliver tunge og dybe.

Det er sådan, et allergisk anfald føles for Pia Grynderup Nielsen. Og dem får hun dagligt.

Lægerne advarer imod at sende Pia Grynderup Nielsen i arbejde. Det kan være livsfarligt, lyder vurderingen. Hun er nemlig alvorligt syg af astma og allergi.

Og oveni det har hun fået frataget sine sygedagpenge.

Multiallergiker

Pia Grynderup Nielsen er tidligere bager, men da hun begyndte at få allergiske reaktioner i 2015, måtte hun stoppe i faget. Lægerne vurderede, at hun var multiallergiker. Pia Grynderup Nielsen var derfor berettiget til sygedagpenge. Men det mente Vesthimmerlands Kommune ikke.

- De (kommunen, red.) fik mig overbevist om, at jeg ikke var syg nok, og at jeg sagtens kunne arbejde, siger Pia Grynderup Nielsen til TV 2.

Efterfølgende kom hun i praktik i en naturbørnehave, selvom hendes læge frarådede det. I naturbørnehaven var Pia Grynderup Nielsen ikke længe. Hendes allergi kunne ikke holde til arbejdet. Lægerne rådede hende til ikke at lade sig overbevise om at raskmelde sig.

Pia Grynderyp Nielsen når hun får et allergisk anfald.
Pia Grynderyp Nielsen når hun får et allergisk anfald. Foto: TV 2

En raskmelding ville kræve, at den 43-årige tidligere bager søgte to fuldtidsjob om ugen, mens hun var på dagpenge.

- Så længe jeg ikke kan særligt meget i mit hjem, så giver det ingen mening med et job, da jeg skal have så mange skånehensyn, fortæller hun.

Krifa: Pias sag er ikke enestående

Pia Grynderup Nielsen står i dag uden job, og hun har ikke mulighed for hverken dagpenge eller sygedagpenge, da Ankestyrelsen vurderer, hun er rask nok til et fuldtidsarbejde, selvom hendes læge er af en anden overbevisning.

Og hendes sag er ikke enestående.

- Vi ser ofte sager, hvor medlemmet føler sig for syg til at arbejde, men bliver tvunget til enten at undvære en indkomst eller arbejde alligevel. Der er mange, som kommer i klemme, hvis de ikke passer ind i en bestemt kasse, lyder det fra juridisk centerchef i Krifa Marie Gramstrup.

Krifa er Pia Grynderup Nielsens fagforening.

Pia Grynderyp Nielsen
Pia Grynderyp Nielsen Foto: TV 2

I 2016 og 2017 har Krifa tabt henholdsvis 21 og 17 sager i Ankestyrelsen. I 71 procent af tilfældene i begge år er Ankestyrelsen kommet frem til en anden konklusion end lægernes anbefaling.

Alle tabte sager vedrører paragraf syv i sygedagpengeloven. Den er afgørende i forhold til, om en person kan modtage sygedagpenge.

Den lyder: "Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Afgørelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne".

Hvis kommunen vurderer, at man ikke er uarbejdsdygtighed, så stopper sygedagpengene.

Det skete for Pia Grynderup Nielsen, og hun tog derfor sagen videre til Ankestyrelsen, som kom frem til samme konklusion som kommunen.

Frustreret overlæge

Overlæge ved Aalborg Universitetshospital Karin Dahl Assing er utilfreds med Ankestyrelsens vurdering af Pia Grynderup Nielsen og ser flere tilfælde af samme karakter.

- Som læge oplever jeg med stigende hyppighed, at kommunen ignorerer de lægelige anbefalinger, jeg kommer med. Patienterne kan komme til at stå i en situation, hvor de må trodse lægelige anbefalinger om sygemelding for at opretholde en indtægt, siger Karin Dahl Assing.

Hun synes, det er frustrerende, når kommunen beder om en lægelig vurdering af en person og derefter ignorerer anbefalingerne.

- Det er ligeledes frustrerende at skulle behandle patienterne med ekstra medicin. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan patienten har det. Psykisk vil det påvirke, at patienten er under øget belastning, og det forbedrer bestemt ikke patientens fysiske sygdom, uddyber overlægen.

Kommunen kan ikke kommentere på personsager

I dag gør Pia Grynderup Nielsen, hvad hun kan for at holde sin astma og allergi i bero. Hun får fire vaccinationer hveranden uge og to andre en gang om måneden. Derudover har hun fået en allergipen udleveret, som hun skal stikke sig selv med, hvis hendes allergi bliver så slem, at hun går i chok.

Pia Grynderyp Nielsens medicin.
Pia Grynderyp Nielsens medicin. Foto: TV 2

TV 2 har været i kontakt med Vesthimmerlands Kommune, men da kommunen har tavshedspligt i personsager, har de ikke kunnet kommentere på Pia Grynderup Nielsens sag.

- Borgeren har mulighed for at klage, hvis man er utilfreds med en afgørelse, siger Lone Lollesgaard, der er uddannelses- og arbejdsmarkedschef i Vesthimmerlands Kommune.

Pia Grynderup Nielsen fortæller, at hun i samarbejde med Krifa har klaget til Folketingets ombudsmand efter Ankestyrelsens afgørelse.