Firma har lavet samme fejl med kræftprøver tre gange tidligere i år

De foregående tre gange godtog regionerne Strålfors' forklaring. Denne gang bliver der strammet op på proceduren.

Flere hundrede borgere i Region Syddanmark kan have fået forkerte svar på en screening for tarmkræft, fordi en pakkemaskine fra virksomheden Strålfors den 2. oktober var ude af drift. 

Men det er ikke første gang, en sådan fejl har fundet sted. Faktisk er det sket tre gange tidligere siden juli i år.

Det fortæller Lone Kaalund Thiel, kontorchef for tværregional og national IT i Region Nordjylland, som er den afdeling, der har ansvaret for systemforvaltningen af tarmkræft på vegne af alle de danske regioner, til TV 2. 

- Vi har set tre tidligere tilfælde i år, hvor der er sket fejl. Alle tre gange drejede det sig også om stop på maskinen på Strålfors, siger hun.

Fik svar på prøve, som vedkommende ikke havde sendt

De tre tidligere tilfælde fandt sted 26. juli, 28. august og 4. september i år.

I forbindelse med sagen den 26. juli henvendte en borger til Region Syd sig, fordi vedkommende havde fået en forkert pakke med label. Den 28. august fik en borger i Region Hovedstaden et prøvesvar, som han ikke havde meldt ind.

Den 4. september fik to borgere i Region Nordjylland en pakke med et forkert label. Begge nåede dog at opdage fejlen, inden prøven blev sendt videre. 

- Alle tre gange reagerede vi med det samme og lavede fejlfinding på det, fortæller Lone Kaalund Thiel og tilføjer, at regionerne efterfølgende godtog Strålfors' udredning af fejlene. 

Godtog Strålfors forklaring

Derfor blev der heller ikke efterfølgende kørt skærpet tilsyn med Strålfors.

- Vi kørte ikke skærpet tilsyn siden, fordi vi ikke fandt anledning til det, siger Lone Kaalund Thiel.

- Når der sker fejl, kan man altid se bagud og sige, at man ikke har gjort det godt nok. Men jeg synes, vi har været rigtig seriøse. Man kan altid gøre tingene bedre og stramme yderligere op.

Men efter den fjerde fejl har regionerne nu fået Strålfors til at garantere, at der er skærpet tilsyn med pakkerne. Det betyder, at der er to par øjne på, hver gang et brev bliver pakket, samt en ekstra kontrol.

Således er der altid to personer, plus en teamleder, som fører kontrol. Hvis ikke teamlederen er til stede, skal de vente indtil vedkommende er tilbage.

En fjerde chance

- Ja, Strålfors har fået en fjerde chance nu. Jeg har tiltro til, at de på mandag kører ordentligt fremadrettet. Ellers ville vi ikke lade dem køre videre, siger Lone Kaalund Thiel.

Derudover har regionerne også fået lovning på, at de fremover bliver informeret hver gang, der sker et maskinstop, og der i stedet er nødt til at finde en manuel pakning sted. Det har Strålfors nemlig ikke givet besked om i de foregående fire tilfælde. 

Sammenlagt mener Lone Kaalund Thiel, at borgere kan være sikre på, at deres prøver fremadrettet vil blive behandlet korrekt. 

- Ja, borgere kan føle sig trygge fremover i forhold til deres prøver. Vi gør alt for at få den her fejl udredt totalt og alt, hvad vi kan, for at folk får tillid til systemet igen, forsikrer hun. 

- Nu går vi det hele minutiøst igennem. Vi har et kæmpe ansvar over for vores patienter. Vi har følt, at vi har prioriteret fejlene enkeltvis godt nok. Vi har haft kontrakter og driftsaftaler med Strålfors. Vi gør, hvad vi kan for at sikre, at borgernes sikkerhed er i orden. Strålsfors burde virkelig være i stand til at løse sådan en opgave.

Ikke på tale at skifte kontrakt

Derfor har det heller ikke på noget tidspunkt været på tale at skifte kontrakt, understreger Lone Kaalund Thiel.

- Det gør vi ikke bare lige sådan. Det ville være grov misligholdelse af kontrakten, og det har der ikke været nogen anledning til. Vi skal være færdige med fejludredningen her. Hvis der viser sig at være tale om groft sjusk, så er det problematisk. Jeg har bedt om en mere tekstuel udredning, som er nemmere at læse end den, vi har fået indtil videre, siger hun.

Minister har tiltro til regionerne

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener ikke, at der er grund til at kritisere regionerne.

- Jeg oplever, at regionerne har reageret med det samme, og at de sygehuse, hvor folk er blevet indkaldt eller har henvendt sig, også har taget det her alvorligt. Og det er sådan et sundhedsvæsen, som borgerne skal møde, både når det går godt, men også når der er sket fejl, siger Ellen Trane Nørby.

Hun har nu bedt Danske Regioner om en redegørelse i sagen. Både i forhold til hvordan man håndterer kontakten til patienterne, men også i forhold til, om man kan stole på leverandøren til at løse opgaven.

Hos pakkevirksomheden Strålfors er direktør Thomas Knudssøn ikke bekendt med de tre nye tilfælde, men han understreger over for TV 2, at både regioner og borgere kan stole på, at der bliver evalueret på virksomhedens procedurer ved manuelle pakninger.

- Vi tager det ekstremt alvorligt. Vi kan leve lige så lidt med det, som borgerne og regionerne kan, siger Thomas Knudssøn til TV 2.

Siger disse flere tilfælde dig, at I skal stoppe med at pakke manuelt?

- Det siger mig, at vi skal have mere fokus på de kvalitetsprocesser, der er, når vi gør noget manuelt. Du kan ikke undgå at gøre noget manuelt i det her job, lyder det fra Strålfors-direktøren.

I forbindelse med de udbudsaftaler, som regionerne er underlagt, bliver der også i den kommende tid kørt en ny udbudsrunde af kontrakten på tarmscreeningsområdet.

- Så må vi se, hvem der vinder den, siger Lone Kaalund Thiel.