FAKTA: Det sikrer FN's Børnekonvention

16x9
Arkivfoto. Foto: ULRIK JANTZEN / Scanpix Danmark

FN's Børnekonvention sikrer alle under 18 år en stribe rettigheder. Blandt andet retten til undervisning.

FN's Børnekonvention sikrer børn - defineret som alle under 18 år - en stribe rettigheder, der ligger ud over menneskerettighederne.

Konventionen er underskrevet af langt de fleste lande i verden, der har implementeret det i deres lovgivning.

 • Børnekonventionen blev vedtaget i 1989 under navnet " FN's Konvention om barnets rettigheder ".
 • 196 lande har underskrevet og ratificeret FN's Børnekonvention. USA er det eneste land, der har underskrevet men ikke ratificeret konventionen.
 • Danmark gjorde det i 1991 og har dermed pligt til at leve op til retningslinjerne.
 • Børnekonventionen har i alt 54 artikler.
 • Konventionen sikrer blandt andet:
 • Børns ret til livet.
 • Børns ret til et navn og en nationalitet.
 • Børns ret til at bo med deres forældre.
 • Børns ret til undervisning.
 • Børns ret til at lege.
 • Sikring mod børnearbejde.
 • Sikring mod seksuel udnyttelse.
 • Børns ret til undervisning, selvbestemmelse og til at praktisere sin tro.

Kilder: FN, Unicef og Børnerådet.