Kun få elever snyder med deres eksamen - alligevel vil minister slukke for internettet

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF beskylder nu undervisningsministeren for forligsbrud.

Det skal være slut med snyd ved eksamener i gymnasiet. Det mener undervisningsminister Merete Riisager (LA), som nu vil fjerne internetadgangen ved alle skriftlige eksamener.

Men nye tal fra Undervisningsministeriet, som TV 2 har fået adgang til, viser, at det kun er en promille af de danske gymnasieelever, der formodes at have snydt ved de skriftlige eksamener i 2017. Der er afleveret omkring 228.000 skriftlige prøver i år, og der er registreret 229 ”formodninger om snyd”.

- Det virker helt uforståeligt, at man på baggrund af en promille vil omlægge hele uddannelsessystemet. Man lader de få, som snyder, bestemme, og det er simpelthen forkert. Ministerens forslag ødelægger de gode intentioner, der lå i den nye reform, der jo kun er få uger gammel. Her var et af initiativerne netop, at man skulle styrke elevernes digitale kompetencer, og det vil ministeren så allerede rulle tilbage nu, siger formanden for Danske Gymnasier, Anne-Birgitte Rasmussen, til TV 2.

Formodningerne om snyd stammer fra censorerne, der bedømmer besvarelserne. Bekræftes en formodning om snyd, kan det føre til, at eleven mister sin karakter eller bortvises.

Minister beskyldes for forligsbrud

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF beskylder nu undervisningsminister Merete Riisager for forligsbrud, fordi hun vil fjerne muligheden for at bruge internet ved de skriftlige eksamener.

Socialdemokratiets uddannelsesordfører, Annette Lind, siger til TV 2:

- Forligskredsen har besluttet, at der skal findes lokale løsninger. Man kan straffe ved at bortvise, man kan straffe ved at give minus 3. Det er jo heller ikke det, sektoren vil have. Det er utroligt gammeldags at have en minister, som vil tilbage til pen og papir, når vi hver eneste dag arbejder på den her måde. Der står i vores forlig, at vi skal lave forsøg med innovative prøver og teknologiske prøver. Vi skal arbejde på samme måde, som eleverne gør til hverdag.

Sådan kan man bruge nettet til at snyde

Det er i dag kun obligatorisk, at eleverne kan gå på nettet ved de skriftlige prøver i dansk A og engelsk A på HHX og HTX.

Men derudover er der forsøg med mulighed for internetadgang ved 17 eksamener på alle fire gymnasiale uddannelser - heriblandt dansk, matematik og samfundsfag på STX.

Det er tidligere blevet beskrevet, hvordan gymnasieelever bruger nettet til at få hjælp fra andre uden for eksamenslokalet, og hvordan elever kan købe opgaver til en aftalt karakter hos firmaer som FixMinOpgave, der tilbyder at skrive opgaven, mens eksamenen står på.