Her er uddannelserne, der kun har optaget mænd - og uddannelserne kun med kvinder

Vores køn spiller en langt større rolle for vores valg, end vi tror, lyder det fra køns- og uddannelsesforsker.

Når tusindvis af håbefulde unge ved midnat mellem torsdag og fredag får svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse, starter forestillingerne om det studieliv, der forhåbentlig venter forude. 

Hvem er for eksempel de studiekammerater, man skal dele kommende års grin og eksamensangst med? Det er der stor forskel på, alt efter hvilken uddannelse man kommer ind på.

- Mange tror, ligestillingen står lige for døren, men vi har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, og det afspejler sig tydeligt i de unges uddannelsesvalg, siger Steen Baagøe Nielsen, køns- og uddannelsesforsker ved RUC og næstformand i Kvinfo. 

Flest kvinder læser videre - men mændene kommer

Helt generelt set er der flere unge kvinder, der er kommet ind på en videregående uddannelse end mænd.

56 procent af dem, der torsdag nat får et positivt svar, er kvinder.

Sådan har det også været de to forgående år. Men kigger man tilbage til 2010, kan man se, at kønsforskellen har udlignet sig lidt siden. 

- Når kønsfordelingen på de videregående uddannelser bliver mere ligelig, kan det handle om, at der stadig er mere fokus på, at en videreuddannelse er vigtig. Der er voksende opmærksomhed blandt mænd, selv om de stadig er overrepræsenteret på erhvervsuddannelserne om, at en længerevarende uddannelse er vigtig, siger Steen Baagøe Nielsen. 

Valg bestemt af traditioner

Selvom kønsfordeling overordnet er mere lige, er kvinderne i markant overtal på de humanistiske og kunstneriske uddannelser og på det sundhedsfaglige, samfundsfaglige og pædagogiske område. 

Til gengæld klumper mændende sammen på uddannelser inden for naturvidenskab, it, teknik og de maritime erhverv. Det overrasker på ingen måde Steen Baagøe Nielsen. 

- Det er langt hen af vejen et spørgsmål om traditioner. Mange er forsat mere styret end de umiddelbart tænker af forestillinger om, hvad der passer sig for drenge og piger. Vi bliver konfronteret med forskellige kønnede forventninger, allerede fra vi er ganske små, siger han. 

Her starter der kun kvinder

På nogle uddannelsessteder er kønsforskellen så stor, at det kun er kvinder, der er optaget. Det drejer sig om uddannelser til jordemoder, sygeplejerske og audiologpædi. 

- Vi tænker, vi er ligestillet, men vi trives til hverdag med en masse stereotyper. De herskende forestillinger om maskulinitet er passer for eksempel dårligt med, hvad en sygeplejerske skal kunne. Det gør, at optagelsesgrundlaget til sygeplejerskeuddannelse ikke er hele ungdommen, men reelt synes kun at være pigerne. Det betyder omvendt, at de færreste drenge reelt vil overveje det, og det er en udfordring for lærere og vejledere at åbne deres horisont, siger Steen Baagøe Nielsen. 

Her er uddannelserne, der kun har optaget kvinder i år

Jordemoder

Jordemoder Foto: Linda Kastrup / Scanpix Denmark
Tre af landets jordemoderuddannelser ha kun optaget kvinder i år. Det drejer sig om uddannelserne på Metropol i København, UC Syddanmark Esbjerg- Haderslev og University College Nordjylland.

Sygeplejerske

Sygeplejerske Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark
På Unicersity College Capitals E-læringsuddannelse til sygeplejerske er der i år kun optaget kvinder. Uddannelsen ligger i Hillerød. 

Audiologopædi

Talepædagog Foto: Scanpix
På København Universitets uddannelse i audiologopædi, der er uddannelsen som høre-, tale- og læsepædagog, møder der kun kvinder op til studiestart i år. 

Her starter der kun mænd

Listen med uddannelser, hvor der kun kommer nye mandlige studerende til studiestart, er endnu længere end den for pigerne. 

Skal man for eksempel være datamatiker, diplomingeniør inden for elektronik, civilingeniør inden for it, maskinmester, skibsofficer eller installatør inden for VVS eller stærkstrøm, er der flere uddannelsesinstitutioner, hvor man helt må undvære kvindeligt selskab.

Det mønster er svært at bryde, specielt for drengene, forklarer Steen Baagøe Bielsen.

- Især drengene er meget snævre i deres orienteringer, når de ser på deres muligheder. Kvinderne hjælpes til at krydse nogle kønsgrænser, da de klassiske mandefag er bedre betalt, og lønnen derfor er et trækplaster. Men skal en mand vælge sosu eller pædagog, skal de forsvare sig mod kønstraditionerne. Det er et job med mindre status - særligt blandt mænd - og så er det samtidig et dårlige betalt job end de fleste klassiske mandejob. De udsættes altså for en dobbelt udfordring, påpeger han.

Her er uddannelserne, der kun har optaget mænd i år

Diplomingeniør

Diplomingeniør Foto: Linda Kastrup / Scanpix Denmark
Skal man læse til diplomingeniør inden for elektronik og datateknik i Odense eller inden for elektronik i Aarhus, så bliver det i år uden kvindelige medstuderende. 

Teknisk videnskab

Teknisk Videnskab Foto: Henning Bagger / Scanpix Danmark
Flere uddannelser i teknisk videnskab har kun optaget mandlige studerende. Det gælder følgende:
Teknisk videnskab, netværksteknologi og it på DTU
Teknisk videnskab, elektronik og it på Aalborg Universitet
Teknisk videnskab, internetteknologier og computer systemer på Aalborg Universitet
 

Datamatiker

Datamatiker Foto: Reuters / Scanpix
Datamatikeruddannelserne i Sønderborg og Aalborg har i år kun optaget mænd.

Installatør

VVS-installatør Foto: ANDREAS SZLAVIK / Scanpix Danmark
Er man kommet ind på en installatøruddannelse, kan studietiden blive uden kvindelige medstuderende. Det gælder på installatøruddannelserne inden for stærkstrøm i henholdsvis Randers, Odense, Herning og København og installatøruddannelserne inden for VVS i Odense og København. 

Teknolog

Autoteknolog Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark
Skal man være autoteknolog eller eniergiteknolog bliver det uden kvindeligt selskab, hvis man tager uddannelserne i Odense eller autoteknologuddannelsen i Aarhus. 

Maskinmester

Maskinmester Foto: Scanpix
Maskinmesteruddannelserne i Esbjerg, Fredericia, Svendborg og Aarhus starter i år uden kvinder i klasselokalet. 

Skibsofficer

Skibsofficer Foto: Claus Fisker / Scanpix Denmark
Skibsofficeruddannelsen i Svendborg har kun optaget mænd i år. 

Byggekoordinator

Byggekoordinator Foto: STEEN JACOBSEN / Scanpix Danmark
Byggekoordinatoruddannelsen i Viby J har i år kun optaget mænd.

AP Graduate i Automotive Technology

Automotive Technology Foto: Borg Automotive
Uddannelserne til AP Graduate i Automotive Technology i Aarhus og Viborg har i år kun optaget mænd. 

Se alle tallene for årets studieoptag fra midnat på tv2.dk