Vil ændre bygningsreglement: - Jeg synes, det er et meget stort tilbageskridt

Bygnings- og boligministeren vil fjerne krav i bygningsreglementet. Det glæder byggebranchen, men møder kritik hos handicaporganisationer.

Bygningsreglementet skal være enklere, lyder det fra bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, som er klar med en række ændringer for reglementet.

Men sådan bliver det ikke for alle - tværtimod. For ændringerne betyder langt flere besværligheder for handicappede danskere i kørestol.

Ministeren vil nemlig fjerne et krav om niveaufri-adgang til nybyggede parcelhuse. Reglen blev ellers indført for at sikre, at det er lettere for folk i kørestol at komme ind i husene. 

- Jeg synes, det er et meget stort tilbageskridt. Som samfund har vi i mange år haft en ide om, at vi i fællesskab skal prøve at indrette os mere tilgængeligt. Nu går vi så den modsatte vej og siger, at det alligevel ikke helt gælder, lyder kritikken fra en af dem, som selv sidder i kørestol - næstformanden for Danske Handicaporganisationer, Sif Holst.

Huse er til dem, der bor der

Det nuværende krav om niveaufri-adgang betyder, at forskellen fra grund til hus ved indgangen til huset maksimalt må være 2,5 centimeter, således at man kan komme ind med en kørestol.

Men kravet begrænser boligejernes mulighed for selv at bestemme, hvordan deres hus skal opføres og kan ende i store merudgifter, lyder det fra Ole Birk Olesen.

Han pointerer, at reglerne ikke fungerer, da kravet i dag kun gælder ved selve indgangsdørene, ikke på grunden og frem til huset.

Det er et spørgsmål om det sociale og det at være en del af et fællesskab og have samme muligheder som alle andre.

Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer

- Det er en fornuftig ændring af lovgivningen, så husene bliver bygget til dem, der faktisk bor der - og ikke til dem, der ikke bor der, siger ministeren til TV 2.

Udspillet møder opbakningen fra typehusfirmaet HusCompagniet, som forklarer, at husejerne sjældent forstår, hvorfor det er nødvendigt at opføre ramper ved indgangene til deres huse.

- De har svært ved at forstå, at man skal have niveaufri adgang, fordi det er en lille målgruppe, som har behov for det her. Så i vores optik vil det være rigtigt, at den enkelte ejer bestemmer, forklarer Dan Due, som er afdelingsdirektør ved HusCompagniet.

Ændring går udover handicappedes sociale liv

Selvom lovændringen ikke har betydning for Sif Holst og andre kørestolsbrugere i deres egne hjem, så sætter det alligevel visse begrænsninger for de handicappede, mener hun.

- Det er et spørgsmål om det sociale og det at være en del af et fællesskab og have samme muligheder som alle andre, lyder det fra Sif Holst, som forklarer:

- Det betyder rigtig meget socialt, hvis jeg eksempelvis som nybagt mor skal tænke på, om jeg kan komme med i barselsgruppen hos de andre i gruppen, som måske bor i et hus, der ikke er lige så tilgængeligt. Eller om jeg som studerende kan være med i studiegruppen, hvis der ikke er tilgængeligt.

Det ændrer dog ikke ved Ole Birk Olesens udspil. Han mener fortsat, at kravet om niveaufri adgang skal skrottes.

Er det ikke diskriminerende over for de handicappede?

- Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, man skal hjælpe folk, der hvor de er. Handicappede kan have brug for ramper, men man skal også acceptere, at der i de fleste af de her huse ikke bor mennesker med et handicap, forklarer Ole Birk Olesen.