Selvtægt: Hvad må du, og hvad må du ikke?

16x9
Billedet af blotteren, som Rikke lagde på de sociale medier. Foto: TV 2

Sagen om deling af overvågningsbilleder af en blotter rejser igen spørgsmålet om, hvad man som borger selv må gøre for at opklare en forbrydelse.

Højesteret har afvist sagen mod Rikke Louise Andersen fra Nyråd på Sydsjælland.

Hun var tiltalt for at have delt overvågningsbilleder af en mand, der havde blottet sig for hendes datter og datterens veninde.

Med Højesterets beslutning om at afvise sagen er der dog ikke taget stilling til, om det var i orden at dele billederne. Retten har blot fastslået, at Rikke Louise Andersen ikke kan tiltales for samme forbrydelse under to forskellige paragraffer.

Hvad er selvtægt?

Selvtægt kan du bredt forstå som at 'tage loven i egen hånd'. I stedet for at bruge retssystemet, gør du dig selv til både dømmende og udøvende magt. Det er selvtægt, når der ikke (længere) er et angreb, der skal forhindres. 

Og da hun tidligere var frifundet i sagen efter én paragraf, kan hun derfor ikke efterfølgende idømmes en bøde efter en anden paragraf, som både byretten og landsretten ellers havde vurderet.

Sagen rejser igen spørgsmålet om, hvad man som borger selv må gøre for at opklare en forbrydelse, man har været udsat for.

TV 2 har spurgt en række jurakyndige til råds for at finde ud af, hvad man må - og ikke må.

Her er i første omgang en fornuftig hovedregel:

Ifølge lektor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach er det som regel ulovligt, når man tager sagen i egen hånd og påtager sig det arbejde, som er tiltænkt politiet.

- Udgangspunktet er, at man ikke må tage sig selv til rette. Hvis man er blevet udsat for en krænkelse eller en forbrydelse, skal man henvende sig til de relevante myndigheder, siger hun.

Hvis du bryder loven, er det - sjovt nok - ikke lovligt

Hun bliver bakket op af Lars Bo Langsted, professor ved juridisk institut ved Aalborg Universitet. Han forklarer, at grænsen er hårfin – og at man må skelne mellem nødværge, nødret og selvtægt.

- Selvtægt begrænses af alle de andre straffebestemmelser, vi har, siger Lars Bo Langsted og forklarer, at det derfor ikke er en gyldig grund til at bryde loven, at man arbejder på at opklare en forbrydelse, der er begået mod en selv.

Han fremhæver dog, at retten kan beslutte, at lovovertrædelsen kan være så lille, så den alligevel ikke er strafbar.

Hævn er ikke lovlig nødværge

Trine Baumbach har arbejdet med sager om selvtægt i mange år, og hun forklarer også, at der er undtagelser.

Hævner man sig, så er der ikke længere tale om lovlig nødværge

Trine Baumbach, lektor i strafferet

- Hvis man oplever, at en person begår en strafbar handling mod en selv eller andre, så har man ret til at foretage en civil anholdelse med henblik på at overgive personen til politiet, siger hun og skitserer et eksempel:

- Hvis man eksempelvis ser en person blive overfaldet, så har man ret til at bruge magt, hvis det er nødvendigt for at stoppe angrebet. Det er bare vigtigt at huske på, at der ikke må være tale om hævn eller straf. Hævner man sig, så er der ikke længere tale om lovlig nødværge, fortsætter Trine Baumbach.

Hvad må man - og hvor går grænsen?

Lars Bo Langsted giver her konkrete eksempler på, hvad man må – og hvad man ikke må:

Selvtægt: Hvad må du - og hvad må du ikke?

Danskernes forståelse for selvtægt

I en måling, som Megafon foretog for TV 2 i 2015, blev respondenterne bedt om at forholde sig til, hvorvidt de har forståelse for en række eksempler på selvtægt.

Et af eksemplerne handlede om et indbrud:

"Man vågner op en nat med indbrud i sit hjem. Man jager tyven ud af huset ved at slå vedkommende med et baseballbat".

55 procent af de adspurgte svarede, at de var forstående over for den konkrete situation.

Og det kan faktisk være lovligt at anvende fysisk magt, hvis man står i en situation, hvor det er nødvendigt at jage en tyv ud af sit hus, forklarer Trine Baumbach:

- Det må bare ikke være ude af proportioner. Det her er jo ikke noget, jeg kan udtale mig kategorisk om, men som udgangspunkt vil det være ude af proportioner at slå folk med et baseballbat, siger hun.