Se kortet: Så god er naturen i din kommune

16x9
Kortet afslører blandt andet, hvilken kommune, der har den dårligste natur og hvilken, der har den absolut bedste. Foto: Henning Bagger / Scanpix

Nu er det muligt at se, hvordan naturen har det i din kommune. Kommunerne har fået point fra 0-100.

Den danske natur er meget forskellig afhængig af, hvor i landet du bor, men hvor er den egentlig bedst målt på dyre- og plantelivet? 

Et nyt kort udarbejdet af forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening giver et bud på netop det.

Kortet er lavet på baggrund af en række analyser af naturen i Danmarks 98 kommuner med udgangspunkt i det nationale biodiversitetskort, som viser, hvor meget de forskellige naturtyper fylder i de enkelte kommuner, og hvor god kvaliteten er af dem.

  • Kommuner med vurdering fra 0-20 betegnes som 'fattig natur'. 
  • Kommuner med vurdering fra 20-40 betegnes som 'mellem natur'
  • Kommuner med vurdering fra 40 og op efter betegnes som 'rig natur'. 

Kort skal åbne kommunernes øjne 

Det landsdækkende indeks afslører blandt andet, at øerne Fanø og Læsø ligger i toppen, imens Struer Kommune ligger i bunden.

Nora Skjernaa Hansen, der er naturpolitisk medarbejder hos Danmarks Naturfredningsforening, håber, at den nye kortlægning kan være med til at åbne øjnene hos de kommuner, hvor naturens diversitet halter.

- Den nye kortlægning kan være med til at starte en debat i kommunerne på et mere oplyst grundlag. Det er dem, der sidder helt tæt på naturen og har fingeren på aftrækkeren, skriver hun på deres hjemmeside.

Tætbebyggede områder scorer højt

Lidt overraskende for nogen kan det være, at kommuner som Tårnby og København ligger højt på listen.

- Det hænger sammen med at de kommuner har meget fine naturarealer, som for eksempel Sydhavnstippen, Frederiksberg Have og Vestamager. Naturen her er relativt uberørt, så arterne har mulighed for at trives der, siger Nora Skjernaa Hansen til TV 2 og fortsætter:

- Når kommuner, som ellers ikke er så tæt bebyggede, ikke scorer så højt, så hænger det sammen med, at der ofte er meget opdyrket landbrugsjord, der ofte bliver pløjet og sprøjtet. Og det giver ikke arterne de samme muligheder for at bo der.

Mulighed for at få en bedre plads på listen

Ifølge Rasmus Ejrnæs, der er er en af forskerne bag rapporten, så har kommunerne mange muligheder for at forbedre deres placering på listen:

- Man kan sørge for at få registreret den natur, der allerede eksisterer i kommunen, og sikre sig, at beskyttelsen af den gamle, værdifulde natur er tilstrækkelig. Dernæst er det en god ide at forsøge at forbedre den allerede eksisterende natur, siger han til Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.