Arbejdstilsyn giver påbud til psykiatrisk hospital i Risskov efter patient ville kvæle ansat

16x9
Det psykiatriske hospital i Riiskov Foto: Jens Thaysen / Scanpix Denmark

Efter episode på Aarhus Universitetshospital, hvor bæltefikseret patient vristede sig fri og forsøgte at kvæle ansat, får sygehuset kritik.

Efter en episode på Aarhus Universitetshospital i Risskov, hvor en bæltefikseret psykotisk patient fik vristet sig fri og forsøgte at kvæle en ansat, har Arbejdstilsynet nu udstedt et såkaldt strakspåbud til afdelingen hvor epsidoden skete 30. oktober sidste år.

Det oplyser Region Midt- og Vestylland i en pressemeddelelse.

Overfaldet skete i forbindelse med et valgtskifte, og det lykkedes tililende kolleger at få overmanden patienten, der blev pacificeret og overført til en anden afdeling.

To ansatte kom til skade ved overfaldet, begge måtte på skadestuen til behandling. Den ansatte, der blev forsøgt kvalt, er stadig sygemeldt. Overfaldet er politianmeldt, og der blev tilbudt krisehjælp til de berørte medarbejdere.

Påbuddet fra Arbejdstilsynet kommer som følge af manglende opfølgning og ansalyse efter episoden.

Ikke plan

Arbejdstilsynet hæfter sig ved, at der efterfølgende ikke er dokumenteret en plan for, hvordan man i fremtiden kan sikre sig mod lignende tilfælde. Arbejdstilsynet påpeger også, at det analysearbejde, som afdelingen rettelig har lavet, ikke var af en grad, som stod mål med episodens alvorlige karakter.

Arbejdstilsynet kritiserer også, at man ikke har forsøgt at finde årsagen til episoden.

Der skulle i følge Arbejdstilsynet have været udført en såkaldt kerneårsagsanalyse. Det blev der ikke. I stedet blev analysen og refleksionerne efter ulykken foretaget som man plejer ved en ulykke. Ulykken er altså blevet diskuteret, bearbejdet og dokumenteret af Afdeling Ps sikkerhedsorganisation. Men ikke alvorligt nok, vurderer Arbejdstilsynet ifølge pressemeddelelsen.

Kerneårsagsanalyse anvendes normalt ikke til episoder, der omfatter personale, men nu vil afdelingen på hospitalet, Afdeling P som følge af strakspåbuddet begynde at arbejde med kerneårsagsanalyser. Samtidig arbejder afdelingen med andre konkrete tiltag, der skal forhindre lignende ulykker, hedder det i pressemeddelelsen fra Region Midt- og Vestjylland.