Stormrådet udvider: Mere erstatning

16x9
Dagen efter stormen - Jyllinge Foto: Scanpix

Der er nu hjælp på vej til de mange personer, der med Bodil oplevede oversvømmelser.

Der er nu hjælp på vej til de mange personer, der med Bodil oplevede oversvømmelser. Stormrådet har i dag afgjort, at stormflodsområdet i den vestlige del af Limfjorden er større end det område, der tidligere blev afgrænset.

Det betyder, at flere mennesker i Struer-området får alligevel mulighed for at få erstatning. I første omgang var Struer nemlig ikke en del af det område, som, Stormrådet vurderede, var ramt af stormfloden, og derfor kunne mange personer altså ikke erstatning på trods af massive vandskader.

- Det betyder, at forsikringsselskaberne nu også kan behandle sager fra disse tilføjede områder og vurdere, om der skal udbetales erstatning i henhold til stormflodsloven, siger Karen Westerbye-Juhl, formand for Stormrådet.

Stormrådets beslutning bygger på en ny vurdering af området i den vestlige del af Limfjorden fra Kystdirektoratet.

I alt råder stormflodspuljen i øjeblikket over 300 millioner kroner, og slår de penge ikke til, har stormrådet mulighed for at låne yderligere 200 millioner kroner af staten.

Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 10. februar 2014. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk.

Har du ikke adgang til en computer, kan du anmelde på et skema, som du kan hente på Stormrådets hjemmeside eller rekvirere hos forsikringsselskabet.

Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader.

Selv om du har været udsat for stormflodsskade, er det ikke sikkert, at du kan få erstatning. For eksempel kan du få nedsat erstatningen, eller den kan helt bortfalde, hvis du har undladt at begrænse skaden.

KILDE: Stormrådet.dk