Kandidattest til regionsrådsvalget

 1. 1. Din region

  Vælg region, så vi kan matche dig med en kandidat fra din region
 2. 2. Mærkesager

  Hvilke af følgende politiske temaer er de vigtigste for dig?

  Klik på emnet igen for at fravælge
  (vælg op til 2 emner)

 3. 3. Sundhedsområdet generelt

  Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.
 4. 4. Sundhedsområdet generelt

  Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.
 5. 5. Sundhedsområdet generelt

  Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.
 6. 6. Hospitaler

  Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.
 7. 7. Hospitaler

  De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.
 8. 8. Hospitaler

  Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.
 9. 9. Regional udvikling

  Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.
 10. 10. Miljø og natur

  Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.
 11. 11. Trafik

  Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.
 12. 12. Ungdomsuddannelser

  Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.
 13. 13. Regionerne

  Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.
 14. 14. Psykiatri

  Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.
 15. 15. Regionerne

  Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

0 ud af 15 spørgsmål besvaretDu skal besvare alle spørgsmål for at se dit resultat.

Nyheder

TV 2 lige nu