Reform skal give mere nærhed, men flere steder frygter man for busserne

Hvis pengene følger passagererne, kan det medføre færre busser i landdistrikter, lyder bekymringen.

Onsdag fremlagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udspillet til en ny sundhedsreform.

Hvis reformen vedtages, vil den ændre markant på den danske kommunale og regionale struktur, da regionerne står til at blive nedlagt.

Det skal ”bringe sundhedsvæsnet tættere på borgerne”. Men reformen risikerer også at bringe de lokale busser længere væk fra borgerne.

Sådan lyder bekymringen nu i flere mindre kommuner. Heriblandt Norddjurs.

- Ligheden til den offentlige service kan blive angrebet med denne her reform, og jeg synes egentlig, at den er angrebet nok i forvejen, siger borgmester i Norddjurs Jan Petersen (S).

Frygter for livsnerven i kommunen

I dag står regionerne for en række buslinjer og tog, der kører på tværs af kommunegrænser. Men hvis regionerne bliver nedlagt, sådan som regeringen ønsker det, skal ansvaret for den regionale kollektive trafik overgå til kommunerne.

Samtidig vil kommunerne modtage de penge, som regionerne i dag får til at drive den kollektive trafik:

- De regionale busruter vil blive finansieret af kommunerne i fællesskab ved, at de midler, som regionerne bruger på bustrafik, overføres til kommunerne via det kommunale bloktilskud, fremgår det af regeringens udspil.

Den mekanisme tror jeg kan blive en bet for landkommunerne

Borgmester i Norddjurs Jan Petersen (S)

Det er dog endnu ikke klart, hvordan pengene fordeles. Og blandt andre Norddjurs Kommune frygter, at det vil ske på en måde, så det ikke kan lade sig gøre økonomisk at køre bus, hvor der er langt mellem husene og passagererne. De frygter, at pengene fordeles efter antal af passagerer.

- For vores vedkommende kan jeg se, at vi har de få passagerer og dermed den høje enhedsudgift per passager, og des tættere man kommer på Aarhus, des mere falder det kommunale behov. Den mekanisme tror jeg kan blive en bet for landkommunerne, siger Jan Petersen.

Jan Petersen frygter ikke samarbejdet med nabokommunerne. Spørgsmålet er ene og alene et finansielt. Han er bange for en skævvridning og ser gerne, at man tilpasser bloktilskuddet i kommunen.

Også i Faxe Ladeplads er man bekymret for fordelingen:

- Vi arbejder lige nu på at sikre ruten mellem Faxe og Faxe Ladeplads i kommunalt regi. Vi skal ud og finde finansieringen i budgetterne. Eksempelvis ved at omlægge andre ruter. Det arbejder vi på i øjeblikket, da ruterne ofte er en livsnerve for de mange små byer, siger formand for teknik- og miljøudvalget i Faxe Kommune Eli Jacobi Nielsen (DF).

Hvis den nye sundhedsreform vedtages, vil den ændre markant på den danske kommunale og regionale struktur, da regionerne står til at blive nedlagt. Det kan blandt andet gå ud over de lokale busruter i tyndt befolkede områder. Video: Rikke Museth Janniche

Frygt for over- og underkompensation

Bekymringen fra de to kommuner deles af interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd.

- Det er fortsat usikkert, hvordan det ender, så det er en bekymring herfra. Men vi ser jo, at der i én region er en forskel på 80-240 kroner per borger, som bruges på bustransport i regionens kommuner, siger formand i Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damgaard.

Bekymringen er derfor, at hvis pengene nu fordeles ud til kommunerne ud fra deres størrelse, vil det give en skævvridning.

Det åbner for nogle nye snitflader og bekymringer, når kommunerne skal blive enige om de busser, der krydser grænser

Steffen Damgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd

- Det åbner for nogle nye snitflader og bekymringer, når kommunerne skal blive enige om de busser, der krydser grænser. Og man kan frygte, at nogle kommuner bliver underkompenseret, mens andre bliver overkompenseret.

Af udspillet fremgår det, at kommunerne overtager regionernes ansvar for den regionale bustrafik, privatbanetrafikken og ejerskabet for de regionale trafikselskaber. Kommunerne overtager den fulde styring af trafikselskaberne, men selskaberne står for planlægningen af ruterne.

Busruterne finansieres som nævnt af bloktilskuddet, der før gik til regionerne, mens trafikselskaberne også fremover vil modtage statslige tilskud, som skal støtte op om driften af privatbanerne.

Desuden oplyses det, at der kommer et særskilt udspil for den kollektive trafik i hovedstadsområdet.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), men han er endnu ikke vendt tilbage.