Regeringen og DF vil ændre opholdskrav: - Vi har lyttet til bekymringerne

En ny aftale vil ændre reglerne for opholdskrav i forbindelse med dagpenge, oplyser regeringen og DF.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil ændre forslaget om opholdskravet for at have ret til dagpenge.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Ændringen betyder, at man skal have været i Danmark i fem ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge i 2019. I 2020 øges kravet til seks ud af 12 år, og fra 2021 og frem vil kravet være syv ud af de seneste 12 år.

I det oprindelige forslag var det syv ud af de seneste otte år. 

- Vi har valgt at lytte til de mange bekymringer, der har været, siger beskæftigelseminister Troels Lund Poulsen (V)

Ramte unge med arbejde i udlandet

Det hidtidige forslag havde fået massiv kritik for at ramme for bredt, og at blandt andet danskere, der har arbejdet flere år i udlandet, blev ramt. 

Før ændringsforslaget stod 10.900 a-kassemedlemmer til at miste retten til dagpenge fra årsskiftet, når de foreslåede regler om opholdskrav ventes at træde i kraft. Det tal vil nu være noget mindre.

- Man skal aldrig være for stor til at konstatere, at der er noget, der får utilsigtede konsekvenser. Og det har vi jo kunnet se under de her lovbehandlinger, siger ministeren. 

- Det er ikke mindst unge, der vil komme i en situation, hvor de ikke vil have mulighed for at gå ind i dagpengesystemet, hvis de for eksempel har været i USA og arbejde i to-tre år som håndværker. 

Tredjeverdensborgere rammes stadig

Opblødningen i opholdskravet vil dog ikke gøre det nemmere for personer fra tredjeverdenslande, fastslår beskæftigelsesministeren.

Troels Lund Poulsen (V) og Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, siger i en udtalelse, at...:

- Med dette ændringsforslag kommer der en ny balance i lovforslaget. Det betyder, at danskere, der i en kortere årrække har arbejdet i udlandet, ikke rammes, mens personer fra tredjelande fortsat skal arbejde og opholde sig længere tid i Danmark, før de kan få dagpenge. Det har hele tiden være intentionen.

Ministeren uddyber overfor TV 2, at 80 procent af dem, der bliver omfattet af de nye regler og altså ikke vil få adgang til dagpengesystemet, vil være tredjeverdensborgere. 

Børn og udsendte er undtaget

Aftalen indeholder fortsat en række undtagelser. Man er eksempelvis ikke omfattet af opholdskravet, hvis man er udstationeret for en dansk virksomhed eller det offentlige eller har opholdt sig i EU.

Også studerende eller udsendte for velgørenhedsorganisationer er undtaget. Det samme gælder unge under 18 år, der rejser med deres forældre. 

Til det lyder det fra partierne:

- Vi er enige om, at børn, der har en tilknytning til Danmark og er ude at rejse med deres forældre, ikke skal blive berørt af opholdskravet. Ændringsforslagene til lovforslaget betyder, at unge, der er ude at rejse med deres forældre, kan være i et tredjeland indtil de fylder 23 år, og stadig have ret til dagpenge, når de kommer hjem til Danmark.

- Det er vigtigt for familier, der rejser ud, at deres børn får mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, inden de kommer hjem – uden at de skal miste muligheden for at optjene ret til dagpenge.