Her er togstationen, der koster os både tid og penge - og som eksperterne advarede mod

16x9
Færre passagerer bruger Langeskov Station, og ifølge ny rapport har antallet af togrejsende nået sit niveau. Foto: TV 2 Fyn

Mellem 150 og 250 stiger af eller på et tog på stedet i døgnet. Samlet pris for samfundet over årene: 336 millioner kroner.

Samfundsøkonomisk giver det ingen mening at genåbne Langeskov Station mellem Odense og Nyborg.

Sådan lød det fra flere af Danmarks førende transporteksperter i 2010. Alligevel blev stationen bygget, og tæt på to år efter intercitytog (IC-tog) begyndte at standse på stationen, endte eksperterne med at få ret.

Det viser en ny rapport udarbejdet af virksomheden Incentive for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Samlet set viser analysen, at effekten har været negativ for togpassagererne som helhed

Uddrag fra rapporten

Ifølge rapporten har selve ombygningen og genåbningen af Langeskov Station i oktober 2015 nemlig medført et samfundsøkonomisk tab, der set over en længere tidshorisont vil ende på i alt 336 millioner kroner. Knap 100 millioner kan tilskrives selve ombygningen.

De resterende knap 150 millioner kroner dækker over drift og vedligeholdelse de kommende mange år og ikke mindst den tidseffekt, stationen har for passagerne. For i Langeskovs tilfælde er tidseffekten negativ - stationen koster med andre ord passagererne tid, og tid er penge.

- Genåbningen af stationen har været til gavn for de passagerer, som rejser til og fra Langeskov og opland. Til gengæld har genåbningen betydet, at de øvrige passagerer i togene, som stopper i Langeskov, har fået en lidt længere rejsetid. Samlet set viser analysen, at effekten har været negativ for togpassagererne som helhed, står der i rapporten.

For få passagerer benytter stationen

Årsagen er hovedsageligt, at passagergrundlaget for Langeskov Station ikke er stort nok til at gøre op for de tre minutter, som det koster alle øvrige togpassagerer, at IC-tog stopper i Langeskov – noget, som DSB og Banedanmark påpegede allerede i 2015.

Passagertallene har nået dette niveau efter at have været noget lavere i de første 1-2 år efter åbningen

Uddrag fra rapport

- Resultatet skyldes især, at der er relativt få passagerer, der benytter Langeskov Station, mens der til gengæld er mange passagerer, som passerer stationen og får forlænget deres rejsetid, konkluderes der i den nye rapport.

Således er der i gennemsnit mellem 150 og 250 af- og påstigninger på de 29 afgange fra stationen i døgnet. Det er langt færre end de beregnede 532 af- og påstigninger, som Trafikstyrelsen regnede sig frem til i den rapport, som oprindelig dannede grundlag for genåbningen af stationen.

- Passagertallene har nået dette niveau efter at have været noget lavere i de første et til to år efter åbningen, står der i rapporten.

Der står videre, at der ”ikke er grundlag for at antage, at passagertallet på Langeskov vil stige markant i de næste par år".

- Det er fortsat en god investering

Den udlægning er Venstres Jane Heitmann uenig i. Hun er valgt på Fyn og medlem af Folketingets transportudvalg, og hun mener fortsat, at Langeskov Station er en god investering. Adspurgt, hvem det er en god investering for, lyder svaret:

- Et til to år er kort tid til at lade tingene rodfæste sig. Jeg er optimist, og jeg mener stadig, at det er afgørende, at vi også tør investere i mindre lokalsamfund – også dem, der ligger uden for de større byer, siger hun til TV 2.

Hun siger videre:

- Jeg er valgt på Fyn, og jeg kæmper for Fyn. Jeg oplever hver eneste dag nogle af de udfordringer, der er ved at sikre, at der er liv uden for Odense-sfæren, og det er vigtigt, at vi har modet til at investere og sikre god infrastruktur.

Hvordan hænger det sammen med, at du er folketingspolitiker for hele landet og medlem af Folketingets Transportudvalg?

- Hvis du vil tale national infrastruktur, skal du tale med Venstres transportordfører og ikke mig, siger Jane Heitmann.

Minister vil ikke stille op til interview

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), der dog ikke vil stille op til interview. Ministeriet skriver på vegne af ministeren i en mail:

Transportminister Ole Birk OIesen (LA) vil ikke stille op til interview med TV 2.
Transportminister Ole Birk OIesen (LA) vil ikke stille op til interview med TV 2. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

- Et ønske om at øge betjeningen lokalt kan svække produktet så meget, at det ender med at have en negativ virkning for den samlede passagermængde. Derfor er de trafikale analyser meget vigtige, når vi fremadrettet træffer beslutninger om eventuelle nye stationer.

TV 2 ville blandt andet gerne have spurgt Ole Birk Olesen, hvorfor det er nødvendigt at påpege vigtigheden af trafikale analyser, når Trafikstyrelsens rapport allerede i 2010 fik flere eksperter til at konkludere, at det samfundsøkonomisk ikke ville hænge sammen med en station på Langeskov.

I forhold til rapporten (Trafikstyrelsens rapport, red.) giver det ikke nogen mening at åbne Langeskov

Per Homann Jespersen

TV 2 ville også gerne have spurgt ministeren, om hans eget parti tog fejl ved sammen med regeringen i 2010 at indgå trafikforlig om blandt andet Langeskov Station, og om man nu vil overveje at lukke stationen for at spare de 134 millioner kroner, det koster samfundet i drift, vedligehold og fornyelse af stationen over de kommende 50 år.

Transportministeren har videregivet rapporten til Folketingets transportudvalg, som blandt andet Jane Heitmann er medlem af, og udvalget skal nu drøfte sagen. Det er ifølge Ingeniøren.dk den sjette analyse af denne type, som udvalget har fået - de øvrige fem rapporter, herunder blandt andet om Storebæltsforbindelsen og udvidelsen af Motorring 3, fra samme virksomhed har vist en positiv samfundsøkonomisk udvikling.

Eksperter advarede mod at åbne stationen

Daværende professor på Institut for Transport på DTU Alex Landex udtalte til Børsen i 2010, at:

- (…) Det vil også være samfundsøkonomisk dyrt, idet flere passagerer spilder tid på en standsning, mens kun få sparer tid ved at kunne benytte toget fra Langeskov.

Tidligere trafikforsker ved RUC Per Homan Jespersen udtalte i 2010, også til Børsen:

- I forhold til rapporten (Trafikstyrelsens rapport fra 2010, red.) giver det ikke nogen mening at åbne Langeskov. Hverken i forhold til hvad det koster, eller i forhold til hvad man får ud af det. Det må være konklusionen.

Alex Landex er ansat ved Rambøll, der blandt andet projekterer statens baneprojekter. Han ønsker ikke at udtale sig til TV 2. Per Homan Jespersen er gået på pension, oplyser han i en sms.

DSB talte mod IC-stop på station

Også DSB advarede i et notat til Transportministeriet 17. maj 2015 mod at lade IC-tog standse ved Langeskov Station:

- Som det fremgår, har IC-betjeningen af Langeskov samlet set negative konsekvenser for langt hovedparten af kunderne. Hvis der indføres IC-betjening, vil det reducere rejsetiden for de få og forlænge rejsetiden for mange, står der i notatet.

I stedet talte DSB for at lade stationen betjene af regionaltog. Samtidig hæftede DSB sig i notatet ved, at en IC-betjening af Langeskov ville betyde, at cirka 2,1 millioner af de rejsende mellem Odense og Nyborg ville give en samlet forlænget rejsetid med cirka 100.000 timer om året.

Minister beskyldt for løftebrud

Den daværende transportminister Magnus Heunicke (S) tog første spadestik til stationen på Fyn 2. marts 2015. Stationen åbnede i oktober 2015 og blev betjent af regionaltog i starten. Siden januar 2017 har stationen været betjent med ét IC-tog i timen i hver retning.

Forud for åbningen var der politisk ballade om, hvilke tog der skulle betjene stationen.

Mange mente, at tidligere transportministre, herunder Hans Christian Schmidt (V), der som transportminister i den borgerlige regering i 2010 indgik aftalen, havde givet lovning på, at IC-tog skulle betjene stationen, mens dette blev afvist af Magnus Heunicke, der blev beskyldt for løftebrud.

Langeskov havde fra 1869 en station, men den blev nedlagt i 1977, da de lokale tog mellem Nyborg og Odense blev indstillet. Frem til 4. oktober 2015 var der således ingen stop på den 33 kilometer lange togstrækning mellem Odense og Nyborg.

Genåbningen af Langeskov Station blev med 'Aftale om Bedre Mobilitet af 26. november 2010' besluttet som en del af trafikforliget. Aftalen er indgået mellem den daværende regering Venstre og De Konservative samt Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.