BLOG: Gratis reklame til ”medieadvokater”

16x9
Nogle gange bør medierne holde sig for gode og nøjes med at rapportere fra selve retssagen, hvilke også kan være interessant nok, mener Pia Kjærsgaard. Foto: Thomas Lekfeldt / Ritzau Scanpix

BLOG: Vi kender alle til ”stjerneadvokaten”, som badet i mediernes rampelys redegør for sin klients forhold.

Men er denne optræden altid hensigtsmæssig? Får borgerne de rigtige oplysninger? Passer medierne deres arbejde? Spørgsmålene er mange. Nogle gange er det de velkendte ”stjerneadvokater”, der som evige gengangere dukker op i mere eller mindre spektakulære sager. Andre gange er det helt nye advokater, som får chancen på mediernes bonede gulve.

Hvorfor har man advokater? Ja, forsvarsadvokater har man i sagens natur for at forsvare en klient, og det forsvar skal naturligvis foregå i retssal og ikke for rullende kameraer. Det samme gælder i vid udstrækning anklagemyndigheden, som jo heller ikke skal fælde en dom, før denne er afsagt af en dommer – det gør de nu for det meste heller ikke. Repræsentanter for anklagemyndigheden agerer som regel professionelt.

En del husker sikkert det uværdige cirkus omkring de to bedrageridømte forretningsfolk, Kurt Thorsen og Rasmus Trads. I bedste sendetid skændtes de højlydt på trappen foran retten og kaldte hinanden de værste ting. Det var uværdigt. Det var pinligt. Heldigvis har der ikke været lignende sager siden. Nu er det for det meste heller ikke de sigtede eller tiltalte, men derimod deres advokater, som stjæler opmærksomheden og rampelyset og – man kan godt få mistanken – forsøger at præge sagens gang gennem offentlighedens opmærksomhed.

Tag nu for eksempel morderen Peter Madsens advokat Betina Hald Engmark, som den ene aften efter den anden tonede frem på skærmen og udlagde Peter Madsens gøren og laden – og hans stillingtagen til anklagerne mod ham. En overgang opstod der rygter om, hvorvidt hun kendte Peter Madsen i forvejen, hvilket hun på det bestemteste afviste. Måske er rygterne opstået helt af sig selv, fordi Betina Hald Engmark på TV først og fremmest ønskede at demonstrere sin store loyalitet over for sin klient?

Senest er den svindelsigtede Britta Nielsens advokat, Nima Nabopour, gået i rette med medierne med en påstand om, at Britta Nielsen aldeles ikke flygtede fra Danmark til Sydafrika. ”Det passer ikke”, siger han. Nej, men hun var jo alligevel rejst derned uden noget brændende ønske om at vende hjem, og han har vel kun hendes egne ord for, at det forholder sig sådan? Hvis man ikke har til hensigt at flygte, må adfærden siges at være mærkværdig. Det bliver interessant at følge, om Nima Nabopour opnår en lignende stjernestatus i medierne, når sagen mod Britta Nielsen kommer til at køre de næste uger og måneder.

Også medierne bør tænke sig om, når de agerer talerør for advokater, der ofte synes mere optagede af medierne end af deres egen klient. Det er klart, at advokaten er en nøgleperson, når det gælder kontakten til den anklagede, men nogle gange bør medierne holde sig for gode og nøjes med at rapportere fra selve retssagen, hvilke også kan være interessant nok.