BLOG: Brud på retssikkerheden får det til at løbe koldt ned af ryggen

16x9
Lovgivningen er til for at beskytte individet, siger Søren Gade. Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

BLOG: Lovgivning er sat i verden for at beskytte individet imod staten såvel som magthaverne.

I Vejen Kommune bor der en landmand, der har fået eksproprieret sin ejendom, fordi kommunen ville anlægge en vej. Efter seks års stridighed med kommunen er det lykkedes landmanden at få medhold i sin sag i Højesteret. Anlæggelsen af vejen var ulovlig, men alligevel vil kommunen ikke fjerne den. Det er et brud på helt grundlæggende retsprincipper og det enkelte menneskes retssikkerhed. Denne sag handler dermed også om meget mere end en vej.

Lovgivning er sat i verden for at beskytte individet imod staten såvel som magthaverne. Men hvis magthavere fejer en Højesteretsdom af bordet, hvad gør man så?

Hvis en borger har begået en uret der stadfæstes i Højesteret, så skal borgeren i fængsel eller betale dagbøder. Selvfølgelig skal en kommune også makke ret, når den har begået en uret. Det må og skal ikke være anderledes, for vi har en Grundlov i Danmark, hvor lighed for loven er et nøgleprincip. Allerede med Jyske Lov fra 1241 forstod de det med de berømte ord ”Med lov skal land bygges”.

Landmanden har kæmpet en prisværdig og langvarig kamp imod systemet. Det kræver kræfter og ressourcer at tage en sag til Højesteret, men han har kæmpet videre for sine rettigheder. Chokerende er det at kommunen lader til blot at trække på skuldrene af dommen. Som en flue, der skal viftes væk, fordi den er irriterende.

Kommunen siger, at nu lægger vejen der, og så må vi komme videre, finde et andet retsgrundlag end det Højesteret har afvist (!). Nogle påpeger, at det vil være dyrt at finde en løsning. Til det har jeg bare at sige at retssikkerhed ikke kan prissættes og ikke er til salg i et demokrati og et retssamfund, der skal forestille at fungere. Et retssamfund, der skal beskytte individet fra overgreb begået af staten og magthaverne. Hvis ikke netop den beskyttelse er der, så ophører det enkelte menneske med at være et individ i samfundet.

Juraprofessor Peter Pagh siger det meget klart  i Jyllands-Posten:

”Dommen siger, at jorden tilhører Martin Lund Madsen, og at det er hans ejendom. Det er med andre ord hans vej, og myndighederne har ikke noget at lave der (..) Hvis samfundet tager folks ejendom uden, at det sker korrekt, er det meget alvorligt. ”

Så sagen burde være helt lysende klar, også for byrådet i Vejen Kommune: Det er ulovligt hvad der er sket, så få det nu fikset.