Nu bliver udskældt job-regel afskaffet

Aftalen om oprydning i regeljunglen frigør næsten 1000 fuldtidsansatte. De kan i stedet bruges på andre opgaver.

Ledige, der har et job på hånden, skal fremover ikke længere søge job de sidste seks uger som arbejdsløse.

Det er et af elementerne i en stor aftale om regelforenklinger på det ofte udskældte beskæftigelsesområde. Det er resultatet af en ny politisk aftale.

Bag aftalen står regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

 - Min ambition har været at sætte mennesket før systemet, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Frigør næsten 1000 medarbejdere

Indsatsen med at få ledige i arbejde blive ofte beskyldt for at være for dårlig og bureaukratisk. Det er det, partierne med den nye aftale forsøger at gøre noget ved.

Samlet fritager aftalen kommunerne for opgaver for omkring 500 millioner kroner. Det svarer til knap 1000 fuldtidsansatte, som i stedet kan bruges på andre opgaver.

Her kan du få overlikket over hovedpunkterne:

Hovedpunkter: Færre regler på beskæftigelsesområdet

Fjerne krav om jobsøgning

Fremover skal ledige, der har et job på hånden, eller som skal på eksempelvis efterløn eller barsel, ikke længere søge job i de sidste seks uger.

Kun ét aktiveringskrav

Reglerne for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere skal forenkles, og kommunerne skal have større handelrum. Konkret skal det ske ved at:
- Der skal kun være ét krav til aktivering, det skal senest være efter seks måneders ledighed. Bagefter skal jobcenteret vurdere den enkeltes behov.
- Særreglerne om tidlig aktivering (efter tre måneder) for dagpengemodtagere under 30 år og over 50 år afskaffes. Kommunerne får dermed større handlerum, men det betyder også, at der kan gå længere tid, før de ledige kommer igang.

A-kasserne får mere ansvar

Udvalgte a-kasser skal i en ny fireårig forsøgsperiode overtage noget af den kommunale jobindsats. Konkret skal de have ansvaret for kontaktforløbet i opsigelsesperioden og de første tre måneders ledighed. Formålet er blandt andet at se, om a-kasserne kan gøre det bedre end kommunerne. Initiativet forventes at omfatte midst 25 procent af de nye ledige.

Støtteordninger forenkles

En række større ordninger forenkles. Det drejer sig blandt andet om:
- Løntilskudsordningen kan for borgere tæt på arbejdsmarkedet ikke vare længere end seks måneder i private virksomheder og fire måneder i det offentlige. For borgere længere fra arbejdsmarkedet er det seks måneder i begge tilfælde, men med mulighed for forlængelse.
- Virksomhedspraktik må for borgere tæt på arbejdsmarkedet ikke være mere end fire uger. For dem længere væk er det 13 uger med mulighed for forlængelse til 26 uger. Virksomhedspraktikken skal også gøres mere relevant i forhold til at komme i beskæftigelse bagefter.
- Voksenlærlingordningen forenkles, så der kun er tre målgrupper

Skærpet kontrol med kommunerne

Den nuværende kontrol med den komunale jobindsats er for dårlig, og derfor skal den styrkes. Kommuner, der ikke lever op til deres ansvar, skal kunne sættes under skærpet tilsyn fra staten. I sidste ende skal de kunne sættes under administration.

Jobnet

Reglen om, at ledige skal på Jobnet mindst hver syvende dag for at tjekke jobopslag afskaffes. Årsagen er, at jobsøgningen i forvejen dokumenteres gennem Joblog. Der bliver dog stillet krav om, at alle ledige skal fremover udarbejde et CV på Jobnet. 

Videosamtaler

Der indføres mulighed for videosamtaler i fællessamtaler mellem den ledige, a-kassen og jobcenteret. Det er dog kun a-kassen, der kan deltage via video. Borgeren skal fortsat møde personligt op. Formålet er at skabe større fleksibilitet.

Langt de fleste initiativer forventes at træde i kraft fra juli 2019. 

Det mener politikerne

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) betegner aftalen som et nybrud i dansk beskæftigelsespolitik. Han glæder sig over færre regler, men understreger også, at det er frihed under ansvar.

- Hvis kommunerne ikke lever op til de opgaver, de nu får, så har vi mulighed for at følge dem meget tættere, siger Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) under præsentationen af aftalen.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) under præsentationen af aftalen. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen, glæder sig over, at a-kasserne får et større ansvar, da han mener, at de i forvejen gør det godt.

Aftaleparterne giver ikke noget konkret bud på, om flere eller færre arbejdsløse kommer i arbejde med de nye initiativer. Men Socialdemokratiet er ikke begejstret for, at den tidlige aktivering af unge og ældre dagpengemodtagere afskaffes.

- Her laver man en bremseklods for nogle ledige. Det gør, at nogle ledige bliver længere tid i arbejdsløshed, og det er lidt trist at se, siger Leif Lahn Jensen.

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen.
Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn Jensen. Foto: Niels Ahlmann Olesen / Scanpix Denmark

Hos Dansk Folkeparti er beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted glad for, at reglerne bliver forenklet. De kan nemlig være med til at tage motivationen fra de ledige, lyder det.

- Hvis ikke de ledige kan se, at der er noget fornuft i det, så opgiver de, siger Bent Bøgsted.

Bent Bøgsted (DF) under præsentationen af den nye aftale torsdag.
Bent Bøgsted (DF) under præsentationen af den nye aftale torsdag. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Sofie Carsten Nielsen, der er beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, fremhæver blandt andet, at ledige med job på hånden ikke længere skal søge arbejde.

- Det har været utroligt svært at forklare, hvorfor vi har de her meningsløse regler, lyder det fra den radikale beskæftigelsesordfører.

Sofie Carsten Nielsen (RV) glæder sig over, at reglen om jobsøgning afskaffes.
Sofie Carsten Nielsen (RV) glæder sig over, at reglen om jobsøgning afskaffes. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Liberali Alliances afbureaukratiseringsordfører, Henrik Dahl, finder de helt store ord frem om aftalen. Han kalder den ligefrem en sensation.

- Det her er ét af blot to eksempler nogensinde på, at en revidering af en lov fører til, at loven bliver mindre kompleks end den forrige generation, siger Henrik Dahl. 

Henrik Dahl, ordfører for afbureaikratisering for Liberal Alliance.
Henrik Dahl, ordfører for afbureaikratisering for Liberal Alliance. Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark