Boligselskab straffer LTF-bandeleders forældre

Boligselskabet FSB smider Shuaib Khans forældre ud af deres lejlighed gennem 33 år, fordi sønnen er dømt for trusler mod en betjent.

Det almene boligselskab FSB har opsagt Shuaib Khans forældres lejlighed, fordi LTF-bandelederen er blevet dømt for trusler mod en betjent, mens han havde folkeregisteradresse hos sine forældre.

Det viser sagens dokumenter, som Radio24syv er i besiddelse af.

Baggrunden for opsigelsen er en episode, der udspillede sig under bandekonflikten sidste sommer. Natten til den 1. august visiterede Københavns Politi flere formodede Loyal to Familia-medlemmer - herunder også bandens leder Shuaib Khan - på Blågårds Plads på Nørrebro i København.

Shuaib Khan skal under visitationen have sagt “Pas på dig selv” til en betjent, som visiterede ham, mens han til andre formodede LTF-medlemmer sagde “Husk hans ansigt” om den pågældende betjent.

Den 31-årige bandeleder blev idømt henholdsvis tre og to måneders ubetinget fængsel for truslerne i Københavns Byret og Østre Landsret. Sagen er siden anket til Højesteret.

Søns adfærd skyld i opsigelse

FSB har ikke ønsket at udtale sig i sagen om opsigelsen af lejemålet, men i et brev til forældrene fra FSB’s advokat kan man læse, at familiens lejlighed bliver opsagt som en direkte konsekvens af disse trusler: “Som følge af Shuaib Khans adfærd natten til den 1. august 2017 skal jeg derfor på vegne af FSB ophæve dit lejemål med øjeblikkelig virkning”.

Lejemålet kan opsiges, fordi en paragraf i Almenlejeloven siger, at et lejemål kan opsiges, hvis et medlem af husstanden – i dette tilfælde Shuaib Khan – bidrager til at skabe utryghed i området. Det beror dog altid på en konkret vurdering i den enkelte sag.

Shuaib Khans far, Wallait Khan, mener, at det er uretfærdigt, at ham og hans hustru skal straffes for deres søns handlinger.

- Jeg og min kone skal ikke straffes, fordi vores søn har sagt noget til en politibetjent. Min søn har gjort noget, og hvis det er strafbart, så skal han selvfølgelig straffes. Men os, som ikke har noget med det at gøre, hvorfor skal vi straffes, siger han til Radio24syv.

Familien har boet i lejligheden på Kapelvej på Nørrebro i København i 33 år. Lejligheden er en del af FSB’s Afdeling Blågården, som omfatter området omkring Blågårds Plads. I en stævning fra FSB står der, at:

”Ophævelsen (af lejemålet red.) er nødvendig for at mindske Shuaib Khans tilknytning til boligområdet og dermed mindske risikoen for nye kriminelle handlinger mod udlejer, lejere og øvrige personer med lovligt ærinde i ejendommen”.

Men ifølge Wallait Khan, så har familien aldrig fået klager fra de andre beboere i afdelingen. Han stiller sig derfor uforstående over for, at FSB uden advarsel opsiger lejemålet.

- De går direkte hen og ophæver lejemålet, hvor vi har boet i 33 år. Og der har aldrig været en klage. Jeg fatter det ikke, siger Wallait Khan til Radio24syv.

Venstre for, Alternativet imod

Jan E. Jørgensen, advokat og medlem af Retsudvalget for Venstre, forstår godt, at FSB vælger at opsige forældrenes lejemål for at mindske Shuaib Khans tilknytning til området omkring Blågårds Plads.

- Vi har de her bander - blandt andet LTF - som render rundt og gør livet surt for almindelige mennesker på Nørrebro. Vi skal gøre, hvad vi kan, for at få dem smidt ud og spredt mest muligt, så de ikke fortsætter deres kriminelle bandeaktiviteter, siger Jan E. Jørgensen.

Retsordfører for Alternativet, Josephine Fock, mener ikke, at det vil hjælpe på trygheden i området at opsige forældrenes lejlighed.

- Jeg bifalder på ingen måde, hvad Loyal to Familia render rundt og laver, men jeg tror simpelthen ikke på, at det har nogen effekt, at man sætter forældrene ud af lejligheden, siger Josephine Fock til Radio24syv.

Familien Khans advokat, Henrik Thorsen, påpeger i et svarskrift til boligselskabets advokat, at lovovertrædelsen ikke har den fornødne grovhed, at trygheden i boligområdet ikke afhænger af, hvem der er folkeregisteret på adressen, og at en ophævelse af lejemålet ikke vil mindske Shuaib Khans tilknytning til området.

Familien har nægtet at flytte fra lejligheden. Derfor skal sagen afgøres i boligretten den 23. august. Wallait Khan er fortrøstningsfuld i forhold til rettens afgørelse.

- Jeg er helt sikker på, at de vil se på sagen, og de vil opdage, at det ikke har noget med os at gøre, siger han til Radio24syv.