S kommer med klokkeklart valgløfte om uddannelse

Udmeldingen bliver taget godt imod i resten af rød blok, hvor Radikale Venstre mener, at "det er bedre sent end aldrig".

Står det til Socialdemokratiet skal sparekravet på to procent for landets gymnasier, erhvervsskoler og universiteter sløjfes. Og dog.

Uddannelsesinstitutionerne skal fortsat finde de to procent, men de penge som spares skal blive på uddannelsesområdet.

På vegne af hele partiet slår den tidligere undervisningsminister og nuværende formand for uddannelsesudvalget, Christine Antorini (S), fast over for DR Nyheder, at Socialdemokratiet vil gøre sit for at afskaffe de årlige besparelser. De vil faktisk gå til valg på det.

- Det er et valgløfte fra os, siger hun, og begrunder det med, at uddannelserne har hårdt brug for pengene.

Derfor lægger partiet op til, at pengene bliver på uddannelsesområdet fra den første finanslov, som Socialdemokratiet eventuelt vil kunne lave som regeringsparti efter et valg.

- Det kræver selvfølgelig et flertal, men der er heldigvis også andre partier, der har været dybt bekymrede over nedskæringerne på uddannelsesområdet, siger Christine Antorini til DR Nyheder.

Rød blok tager godt imod udspil

Valgløftet fra Socialdemokratiet bliver taget rigtig godt imod blandt partierne i rød blok. I en sms til TV 2 skriver uddannelsesordfører Sofie Carsten Nielsen (R), at hun er glad for, at socialdemokraterne endelig er nået frem til den konklusion.

- Det er bedre sent end aldrig. Vi skal leve af uddannelse, for uddannelse gør os i stand til at leve bedre sammen. Vi har haft som del af vores økonomiske plan fra starten at afskaffe besparelser og investere yderligere en milliard kroner årligt i uddannelse. Der er brug for det, lyder det fra ordføreren.

De senest offentliggjorte beregninger fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at de danske uddannelsesinstitutioner samlet set skulle spare mere end fire milliarder kroner over fem år. Alene på Københavns Universitet lød besparelsen på 775,6 millioner kroner.

Hvor vil I tage pengene fra?

- Vi har en del forskellige elementer i vores plan, blandt andet nogle afgifter, men vi vil også fremrykke en allerede indgået aftale om pensionsalder, skriver Sofie Carsten Nielsen.

Besparelser har lukket uddannelser

Besparelseskravet på to procent årligt blev indført af regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti tilbage i 2016. Begrundelsen lød blandt andet, at fordi andre dele af staten var underlagt et omprioriteringsbidrag, kunne uddannelse og kultur ikke længere gå fri.

Meningen var så, at besparelserne på området skulle løbe frem til 2020, men med finansloven sidste år valgte regeringen at forlænge besparelserne med endnu et år.

Med Socialdemokratiets udspil betyder det reelt - alt afhængig af hvornår valget kommer - at besparelserne kan rulles tilbage fra enten 2019 eller 2020, som oprindelig planlagt.

Ifølge Københavns Universitet har man været nødt til at lukke en række mindre uddannelser som direkte konsekvens af regeringens besparelser. I en pressemeddelelse i januar oplyste universitetet, at 13 uddannelser ikke ville optage studerende til studiestart i september - og flere af uddannelserne kommer slet ikke igen.

Der er blandt andet tale om Balkanstudier og sprogfag som for eksempel polsk og finsk.