Storkonflikt rykker længere væk, men deadline kommer tættere på

Der var frygt for strejker og storkonflikt. Men få dage før deadline er der ifølge TV 2s oplysninger tøbrud i overenskomstforhandlingerne.

Der er kun fem dage til, at der skal ligge en overenskomstaftale mellem staten, Kommunernes Landsforening og de offentligt ansatte.

Styrkeprøven er spidset til dag for dag.

Men efter at parterne stak hovederne sammen torsdag eftermiddag og forhandlede til sent ud på aftenen, ser det ud, som om de er ved at komme hinanden i møde.

- Det, der er sket inden for det seneste døgn, er, at stemningen er vendt ret kraftigt, siger TV 2s finanskommentator Ole Krohn, der følger overenskomstforhandlingerne tæt.

Hvor man før var bange for, at forhandlingerne ville ende med strejker og storkonflikt, tror man nu på, at der kommer en aftale.

- Den skitse, man regner på for øjeblikket, betyder, at de offentligt ansatte kommer ud af forhandlingerne med skindet på næsen, siger Ole Krohn.

Knaster knuses én for én

Som det ser ud nu, er parterne ved at komme til enighed om de tre knaster, der ellers har truet med at kuldsejle forhandlingerne.

Det er strid om løn, lærernes arbejdstid og den arbejdsgiverbetalte frokostpause.

Angående løn står striden om, hvorvidt de offentligt ansattes løn er steget mere end de privatansattes i kølvandet på finanskrisen.

Det mener Finansministeriet, og det skal der kompenseres for med en lavere lønvækst, mener arbejdsgiverne.

Omvendt forlanger de offentligt ansatte en lønstigning omkring de 4,9 procent, der dækker inflationen over de kommende tre år frem til næste forhandling.

- Ifølge mine informationer er det, der er på bordet, lige netop nok. Og det er forudsætningen for, at de offentligt ansattes organisation kan få et ja ved at sige, at de bevarer reallønnen eller får en lille stigning, siger finanskommentator Ole Krohn.

Lærerne lander hos KL

Derudover er der spørgsmålet om lærerne, som har været et stort problem, da fagforeningerne har ventet på, at der kom reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid.

- Der har man lavet en aftale om at skyde det. Eftersom langt de fleste lærere er ansat i kommunerne, skubber man den til Kommunernes Landsforening. Det kommer ikke til at spænde ben for den aftale, man har her, siger Ole Krohn.

Overenskomstforhandlingerne for de kommunalt ansatte kommer umiddelbart efter disse forhandlinger om de statsansattes overenskomst.

Frokostpause på forhandlingsbordet

Den tredje og afgørende knast i forhold til at få en aftale i hus er spørgsmålet om den arbejdsgiverbetalte frokostpause.

- Der er tale om en uformel aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtagere, og det betyder, at arbejdsgiverne med et knips kan sløjfe den. Der kommer en eller anden form for aftale, der sørger for, at man ikke kan afskaffe den, uden at der har været forhandlinger om den, siger TV 2s finanskommentator Ole Krohn.

Og det er alfa omega for de faglige organisationer.

- Så kan de gå ud og sige, at de har den ved forhandlingsbordet, og hvis der er nogen, der prøver at tage den fra dem, vil det udløse ballade og i givet fald en strejke, siger Ole Krohn.

Forbereder sig på storkonflikt

Forhandlingerne kan godt strække sig en rum tid endnu, men officielt skal en aftale være på plads den 1. april, når den eksisterende overenskomst udløber.

Men den 28. februar er sidste dag, hvor der kan varsles strejker eller lock-out.

Formanden for Centralorganisationernes Fællesorganisation, CFU, sagde for godt to uger siden, at ingen ønsker en storkonflikt. Men at den i år er mere præsent som mulighed end normalt.

- Ingen hverken ønsker eller håber, at der kommer en storkonflikt, men man forbereder sig grundigt på, at det kan ske, sagde Flemming Vinther.

Det samme skrev innovationsminister Sophie Løhde (V).

- Der er mange ting, som de faglige organisationer og vi i staten ikke ser ens på. Men jeg kan da konstatere, at vi er fuldstændigt enige om, at vi står langt fra hinanden, skrev ministeren, der forhandler på vegne af staten, i en kommentar.

Fredag morgen er der fortsat intet nyt fra forhandlingerne i Finansministeriet mellem topforhandlerne for de statsansatte.

TV 2 arbejder på at få en kommentar fra parterne efter forhandlingerne torsdag aften og nat.